ZIEDOT BAZNĪCAI

Priecīgu devēju mīl Dievs, saka sv. Pāvils (2 Kor 9, 7). 
Ziedošana Baznīcai ir gan kristīgās mīlestības un žēlsirdības izpausme, gan ticības izaugsmes ceļš. Ziedošana ir pateicība par saņemtajam Dieva žēlastībām, Viņa palīdzību un svētību.
Priecāsimies, ja atbalstīsiet Baznīcas misiju, draudzes kalpošanu un Dieva iedvesmotus projektus gan ar savu personīgo, gan organizāciju ziedojumiem!

Pateicamies par Jūsu atbalstu dievnama uzturēšanai un draudzes jaunu ieceru īstenošanai! Pateicībā draudze aizlūdz par visiem labdariem un priesteri svin viņu nodomos Sv. Mises
Lai Dievs Jūs bagātīgi atalgo un svētī! 
Ludzas katoļu draudzes prāvests,
priesteris Rodions Doļa

Jūs varat arī ziedot ar pārskaitījumu uz draudzes kontu ar sekojošiem rekvizītiem:
LUDZAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
ADRESE: Ludzas nov., Ludza, Baznīcas iela 54A
REĢ. NUMURS: 90000658550
NORĒĶINU KONTS: LV85UNLA0050021220787