Ziedojumiem

Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu baznīcas uzturēšanai un draudzes jaunu ieceru īstenošanai. Pateicībā draudze aizlūdz par visiem labdariem un priesteri svin viņu nodomos Sv. Mises.

Jūs varat atbalstīt mūs ar ziedojumu Draudzes bankas kontā:

LV85UNLA0050021220787

LUDZAS KATOĻU DRAUDZE
Reģ. 90000658550

Mērķis: ziedojums

Lai Dievs aizmaksā un bagātīgi Jūs svētī!