Skulptūras “Māras Zemes Karaliene” restaurācija

2022.gada vasarā Ludzas baznīcaskalnā ir uzsākta skulptūras “Māras Zemes Karaliene” un tās ansambļa restaurācija.

1934. gadā kā pateicību Dievam par Pestīšanas 1900 gadu Lielo jubileju un par Latvijas Neatkarības 15 gadu jubileju, ka arī sagaidot Latgales atbrīvošanas no lieliniekiem 15.gadskārtu, Ludzas pilsēta un draudze uz baznīcas kalna malas uzstādīja Dievmātes Māras Zemes Karalienes skulptūru, kuru izveidoja ludzānietis Leons Tomašickis (pieminekļa “Vienoti Latvijai” jeb “Latgales Māras” autors) un iesvētīja bīskaps Jāzeps Rancāns (Saeimas priekšsēdētāja biedrs). Tādējādi, ludzāniešu uzstādīta Māras Zemes Karalienes skulptūra ir kļuvusi par pirmo pieminekli brīvvalsts vēsturē, kas ir veltīts Latvijas neatkarībai!

Ludzas Dievmātes skulptūra atklāšanas brīdī, ka arī tagad pirms restaurācijas vēl ar redzamiem bojājumiem un pēc pirmiem atjaunošanas darbiem.
  • JAU IZDARĪTS: padomju gados skulptūrai bija bojātas rokas, deguns un acu plakstiņi. Jau tagad var redzēt atjaunotus Dievmātes sākotnējos maigus vaibstus un smalkas rokas, kādus bija veidojis skulptūras autors un izveidotājs mūsu novadnieks Leons Tomašickis. Šos darbus ir veicis tēlnieks-restaurators Edvīns Krūmiņš.
  • JAU IZDARĪTS: mūsdienīgā risinājumā ar iegrāvētu caurspīdīgu plāksni tiek atjaunots padomju gados nodauzīts uzraksts skulptūras postamenta marmora plāksnes apakšā, kurā bija rakstīts latīņu valodā “Lettonia Independente” (“Neatkarīgā Latvija” latīņu valodā).
  • JAU IZDARĪTS: ar Ludzas novada pašvaldības atbalstu pakalna un postamenta apakša tiks bruģēta, lai apturētu monumentāla lūgšanas uzraksta Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria (“Lai ar savu mīļo bērnu mūs svētī Jaunava Marija” latīņu val.) bojājumus.
  • 2023.g. augustā tiks pabeigts jauns divpadsmit zvaigžņu kroni: pūlēta misiņa zvaigzes izgatavo juvelieris Norberts Kudiņš.
  • 2024.g. uz stabiem gar kāpnēm tiek plānotas atjaunot ziedu vāzes un dekoratīvus vārtiņus saskaņā ar 1934.gada projektu – atjaunotās vāzes būs kāda Mākslas akadēmijas studenta diplomdarbs.
  • 2024.g. tiek plānots uzstādīt mūsdienīgu starmešu apgaismojumu.

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS,
LUDZAS DRAUDZES LOCEKĻI UN  BAZNĪCAS DRAUGI,

MĀRAS ZEMES KARALIENES SKULPTŪRA LUDZĀ
IR PIRMAIS PIEMINEKLIS VELTĪTS LATVIJAS NEATKARĪBAI
!
NO LUDZAS BAZNĪCAS KALNA MĀRAS ZEMES KARALIENE
SAVĀ ŽĒLSIRDĪBĀ UZLŪKO MŪS, MŪSU NOVADU, LATGALI UN LATVIJU,
DEBESĪS UZŅEMTA VIŅA SPER SOLI MUMS PRETĪ
UN SNIEDZ MUMS SAVAS VĒLĪGĀS ROKAS!

LŪDZAM ATBALSTĪT ŠOS DARBUS AR LŪGŠANU UN ZIEDOJUMU, KO VAR ATSTĀT PIE PRIESTERIEM SAKRISTEJĀ VAI ARĪ AR PĀRSKAITĪT DRAUDZES KONTĀ (šajā saitē )

ATJAUNOTO SKULPTŪRU 2022.G. 28.AUGUSTĀ
IESVĒTĪJA RĒZEKNES-AGLONAS DIECĒZES BĪSKAPS
UN MŪSU NOVADNIEKS VIŅA EKSELENCE JĀNIS BULIS.

Lai ar savu mīļo bērnu jūs svētī Jaunava Marija!

MĪLESTĪBĀ UZ DIEVMĀTI,
DRAUDZES PRĀVESTS JĒKABS R. DOĻA

Divpadsmit zvaigžņu kroņa pūlēta misiņa zvaigznes projekts (juvelieris Norberts Kudiņš).
Divpadsmit zvaigžņu kroņa pūlēta misiņa zvaigznes projekts
(juvelieris Norberts Kudiņš). ©Jēkabs R. Doļa