Draudzes kalendārs janvārim

Dievkalpojumi
4. Pr 8.00    Sv. Mise
5. O18.00  Sv. Mise 
6. TKunga parādīšanās diena
jeb Triju Ķēniņu diena
obligātās svinības
tiek svētīts vīraks un cēlmetāli, ka arī krīts mājokļu svētībai
10.00    Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana
7. C 17.00  adorācija
18.00  Sv. Mise 
8. P 8.00    Sv. Mise 
9. S 8.00   Sv. Mise 
10. SvKunga Jēzus kristīšana9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise
11. Pr 8.00    Sv. Mise
12. O18.00  Sv. Mise 
13. T 8.00    Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana
14. C 17.00  adorācija
18.00  Sv. Mise 
15. P8.00    Sv. Mise
Draudzes Adorācijas nakts Aglonā
16. S 8.00   Sv. Mise 
17. SvParastā liturģiskā laika 2.svētdiena9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise
18.PrSākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību8.00 Sv. Mise
Par bīskapa Sloskāna drīzāku beatifikāciju
 19. O 17.00 Sv. Jāzepa stunda
18.00  Sv. Mise saliktajā nodomā, lūdzot Sv. Jāzepa aizbildniecību
20. T 8.00    Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana
21. C 17.00  adorācija
18.00  Sv. Mise 
22. P 8.00    Sv. Mise 
23. S 8.00   Sv. Mise 
24. SvParastā liturģiskā laika 3.svētdiena9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise
25. PrSv. ap. Pāvila atgriešanās8.00    Sv. Mise
26.O 18.00  Sv. Mise 
27. T 8.00    Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana 
28. C 17.00  adorācija
18.00  Sv. Mise 
29. P 8.00    Sv. Mise 
30. S 8.00   Sv. Mise 
31.SvParastā liturģiskā laika 4.svētdiena9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise
N. B. Mēneša gaitā dievkalpojumu un pasākumu kārtībā var rasties izmaiņas. Lūdzu, sekojiet ziņojumiem.

Par uzrakstu

20 +C+M+B 21
20 +J+M+J 21

Kunga parādīšanos jeb Epifānijas svētkos svētī krītu, vīraku un cēlmetālus. Ar svētītu krītu uz mājokļa ieejas durvīm tiek uzrakstīti burti +K+M+B vai +C+M+B gada skaitļa ietvarā. Šie burti tiek skaidroti kā trīs Austrumu gudro vārdu iniciāļi: Kaspars, Melhiors un Baltazars. Saskaņā ar seno latīņu tradīciju uzraksts +C+M+B pauda svētību mājoklim: “Lai Kristus svētī mājokli!” (Christus mansionem benedicat!). Apzīmējums +J +M +J norāda uz Svēto Ģimeni – Jēzu, Mairju un Jāzepu – kas svētī mājoklī mītošo ģimeni. Pastāv dažādi šī svētības uzraksta veidi: gan 20+K+M+B 21 un 20+K+M+B +21, gan 20+C+M+B 21 un 20+C+M+B +21 un citi.

No grāmatas “Svētību Rituāli Latvijas diecēzēs” (§1303-1304):

Durvju iezīmēšana var notikt sekojošā veidā: ģimenes galva (vai draudzes vecākais), stāvot pie atvērto durvju sliekšņa, saka:

Un Vārds kļuva miesa.

Visi atbild:

Un dzīvoja starp mums.

Pēc tam ar svētīto krītu raksta uz durvīm zīmes: J + M + J (Jēzus, Marija, Jāzeps) 2013 vai: C + M + B (Christus mansionem benedicat – Lai Kristus svētī mājokli) 2013, un saka:
Lai katrs, kas meklē Kristu, vienmēr Viņu atrod mūsu vidū.

Visi atbild:

Amen.

Var arī apkūpināt dzīvokli ar pasvētīto vīraku, dziedot atbilstošu Ziemassvētku dziesmu.

Draudzes kalendārs decembrim

 Dievkalpojumi 
1. O  18.00  Sv. Mise 
2. T 8.00    Sv. Mise 
3. CMēn. I ceturtdiena17.00  adorācija
18.00  Sv. Mise 
4. PMēn. I piektdiena9.00    adorācija
10.00    Sv. Mise
18.00    Sv. Mise
5. SMēn. I sestdiena9.00  adorācija
10.00  Rorātu Sv. Mise
6. SvAdventa otrā svētdiena9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise
7. Pr  8.00    Sv. Mise
8. OVissv.J.Marijas bezvainīgā ieņemšana10.00  Sv. Mise
18.00  Sv. Mise
9. T 8.00    Sv. Mise 
10. C 17.00  adorācija
18.00  Sv. Mise 
11. P 8.00    Sv. Mise 
12. S 8.00  Rorātu Sv. Mise 
13. SvAdventa trešā svētdiena9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise
14. Pr 8.00    Sv. Mise
15. O18.00  Sv. Mise 
16. T 8.00    Sv. Mise 
17. C 17.00  adorācija 
18.00  Sv. Mise 
18. P8.00    Sv. Mise
Adorācijas nakts Aglonā
19. S8.00  Rorātu Sv. Mise
Pēc Mises litānija Sv. Jāzepam

!!! 9.00 “Sv. Jāzepa stunda”
10.00 saliktā Sv. Mise
20. SvAdventa ceturtā svētdiena9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise
21.Pr8.00    Sv. Mise
22. O 18.00  Sv. Mise 
23. T 8.00    Sv. Mise 
24. CKristus piedzimšanas svētku
priekšvakars
18.00 Sv. Mise
20.00 Sv. Mise
25. PZiemassvētki
Kristus piedzimšanas svētki
9.00    Rītausmas Sv. Mise
11.00  Dienas Sv. Mise
26. SSv. StefansSv. Mise plkst. 10.00
(Tiek svētītas auzas sējai)
27. SvSv.Ģimene9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise
28. PrSv.nevainīgie bērniņi8.00    Sv. Mise
29. O 18.00  Sv. Mise 
30. T 8.00    Sv. Mise 
31. CVecgada vakars17.00  adorācija; Svētā Stunda
18.00  Sv. Mise 
1. PJaunavas Marijas – Dieva Māteslielie svētkiSv. Mise plkst. 12.00
2. SMēn. I sestdiena9.00    adorācija
10.00    Sv. Mise
3. SvZiemassvētku laika II svētdiena9.00    Sv. Mise
11.00  Sv. Mise

N. B. Mēneša gaitā dievkalpojumu un pasākumu kārtībā var rasties izmaiņas. Lūdzu, sekojiet ziņojumiem uz sludinājumu dēļa.

Draudzes sludinājumi

  • Oblātes par ziedojumu var saņemt
    ikdienas pēc Sv. Mises telpā pa kreisi no altāra.
  • Sirmgalvju apmeklējums mājās
    Tuvojoties Ziemassvētkiem, Marijas Leģiona māsas apciemo draudzes locekļus gados, vientuļos un sasirgušos, lai palīdzētu viņiem sagatavoties priestera apmeklējumam un sakramentu (Grēksūdzes, Sv. Komūnijas, Slimnieku) saņemšanai. Ja pazīstat šādus cilvēkus (rados, kaimiņos, starp paziņām), kuri vairs paši nespēj aiziet uz baznīcu, lūdzu informējiet
    Anitu Kairišu (28 39 77 36) vai draudzes priesterus
    .
Prīceigu Adventa laiku! 

Draudzes kalendārs novembrim

 Dievkalpojumi
1. SvVisu svēto diena 9.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
Adorācija
11.00 Sv. Mise nodomā par draudzi
Jēzus Sirds dievkalpojums
2. PrVisu ticīgo mirušo piemiņas diena  (Dvēseļu diena)8.00 Sv. Mise10.00 Sv. Mise
17.00 procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
3. O 17.00 procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
4. T 8.00 Sv. Mise
17.00 procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
5. C 17.00 procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 saliktajā nodomā par mirušajiem
6. PI mēn. piektdiena9.00 AdorācijaDievkalpojums Vissv. Jēzus Sirds godam
10.00 Sv. Mise
17.00 procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
7. SI mēn. sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
8. SvSvētdiena9.00 Sv. Mise11.00 Sv. Mises saliktajā nodomā par mirušajiem
9. Pr 8.00 Sv. Mise
10. O18.00 Sv. Mise
11. T 8.00 Sv. Mise
12. C 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
13. P 8.00 Sv. Mise
14. S 8.00 Sv. Mise
15.SvSvētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mises nodomā par draudzi
16. Pr 8.00 Sv. Mise
17. O 18.00 Sv. Mise
18. T 9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise par Tēvzemi
19. C 17.00 Adorācija un Sv. Jāzepa stunda
18.00 Sv. Mise
20. P 8.00 Sv. Mise
21 SVissv.J.Marijas prezentācija templī8.00 Sv. Mise
22 SvMūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mises nodomā par draudzi
Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram
23.Pr 8.00 Sv. Mise
24.O 18.00 Sv. Mise
25 .T  8.00 Sv. Mise
26.C 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
27.P Sv. Mise plkst. 8.00
28.S Sv. Mise plkst. 8.00
29. SvAdventa pirmā svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mises nodomā par draudzi
Pēc Misēm svētība Adventa vainagiem un svecēm
30. PrSv. ap. AndrejsSv. Mise plkst. 8.00

N. B. Mēneša gaitā dievkalpojumu un pasākumu kārtībā var rasties izmaiņas. Lūdzu, sekojiet ziņojumiem uz sludinājumu dēļa!