KAPUSVĒTKI LUDZAS KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS 2022. gadā

4. jūnijā sestdien
Cilviču k. 12.00
Meļašku 13.00

Baznīcā 10.00 Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos
5. jūnijā svētdien
Vērņu k. 13.00
Lauču k. 14.00

Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos
11. jūnijā sestdien
Eipļu k. 12.00
Zapānu k. 13.00
Sondaru k. 14.00

Baznīcā 8.00 Sv. Mise par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos
12. jūnijā svētdien
Utičevas k. 13.00
Rudzīšu k. 14.00


Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos
18. jūnijs sestdien
Kaļvu k. 12.00
Bleivu k. 13.00
Seļekovas k. 14.00

Baznīcā 8.00 Sv. Mise par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos
19. jūnijā svētdien
Skradeļu k. 13.00
Franapoles k. 14.00


Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos
25. jūnijā sestdien
Dzerkaļu k. 12.00
Tutinu k. 13.00
Soidu k. 14.00

Baznīcā 8.00 Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos
26. jūnijā svētdien
Zvirgzdenes k. 13.00
Meža k. 14.00


Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos
13. augustā sestdien
Ludzas k. 13.00

Baznīcā 10.00 Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos

Draudzes kalendārs maijam

1. SvLieldienu III svētdiena9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
2. Pr8.00 Sv. Mise
3. Ot 18.00 Sv. Mise
4. Tr 8.00 Sv. Mise
5. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
6. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
7. Se (Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
8. SvLieldienu IV svētdiena
Labā Gana svētdiena
(Veltīta lūgšanai par aicinājumiem uz priesterību)
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
9. Pr 8.00 Sv. Mise
10. Ot 18.00 Sv. Mise
11. Tr 8.00 Sv. Mise
12. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
13. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
14. Se 8.00 Sv. Mise
15. SvLieldienu V svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
16. Pr 8.00 Sv. Mise
17. Ot 18.00 Sv. Mise
18. Tr 8.00 Sv. Mise
19. Ce 17.00 Sv. Jāzepa Stunda
18.00 Sv. Mise
20. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
21. Se 8.00 Sv. Mise
22. SvLieldienu VI svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
23. Pr 8.00 Sv. Mise
24. Ot 18.00 Sv. Mise
25. Tr 8.00 Sv. Mise
26. CeKunga Debesīs uzkāpšanas svētki10.00 Sv. Mise
17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
27. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
28. Se 8.00 Sv. Mise
29. SvLieldienu VII svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
30. Pr 8.00 Sv. Mise
31. OtVissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšana18.00 Sv. Mise

Maija mēnesī dziedāsim Vissv. Jaunavas Marijas litāniju darbadienās pēc katras Sv. Mises, svētdienās pēc Sv. Mises 9.00.

Maijs ir Dievmātes godam veltīts mēnesis, kurā piekopjam maija lūgšanu pie krucifiksiem dievbijīgo tradīciju. Aicinājums ikvienam sakopt un izpušķot tuvumā esošos krucifiksus.

Draudzes kalendārs martam

1. Ot 18.00 Sv. Mise
2. TrPelnu trešdiena
(Lielā gavēņa sākums)
10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
(Katras Sv. Mises laikā Pelnu kaisīšana uz galvas – gandarīšanas un atgriešanās simbols)
3. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
4. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Krustaceļš
10.00 Sv. Mise
, Jēzus Sirds dievkalpojums
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
5. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
, Krustaceļš
6. SvLielā Gavēņa
I svētdiena
9.00 Sv. Mise, Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums, Krustaceļš
11.00 Sv. Mise, „Ryugtōs sōpes”
7. Pr8.00 Sv. Mise
8. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
9. Tr 8.00 Sv. Mise
10. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
11. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
12. Se 8.00 Sv. Mise
13. SvLielā Gavēņa
II svētdiena
9.00 Sv. Mise, Krustaceļš
11.00 Sv. Mise
, „Ryugtōs sōpes”
14. Pr 8.00 Sv. Mise
15. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
16. Tr 8.00 Sv. Mise
17. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
18. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
19. SeSv. Jāzepa, draudzes aizbildņa, svētki
obligātās svinības
9.00 Sv. Jāzepa stunda ar veltīšanos sv. Jāzepam
10.00 Sv. Mise
20. SvLielā Gavēņa
III svētdiena
9.00 Sv. Mise, Krustaceļš
11.00 Sv. Mise
, „Ryugtōs sōpes”
21. Pr 8.00 Sv. Mise
22. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
23. Tr 8.00 Sv. Mise
24. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
25. PkKunga pasludināšana
svinības
10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
26. Se 8.00 Sv. Mise
27. SvLielā Gavēņa
IV svētdiena
9.00 Sv. Mise, Krustaceļš
11.00 Sv. Mise
, „Ryugtōs sōpes”
28. Pr 8.00 Sv. Mise
29. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
30. Tr 8.00 Sv. Mise
31. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise

Sinodālais ceļš

Sinodālais ceļš ir vienreizēja pieredze katoļticīgajiem Latvijā un visā pasaulē. Tas piedāvā vairāk apzināties un izvērtēt to, ka esam Dieva Tauta. Mēs atrodamies kopīgā ceļā, kas izpaužas sekošanā Kristum Viņa dibinātajā Baznīcā. Gatavojoties uz Bīskapu sinodi 2023. gadā, pāvests Francisks rosina katrā diecēzē, draudzē un kopienā līdzdalību un dialogu šī kopīgā ceļa pieredzē, izvirzot konkrētus jautājumus padziļinātai izskatīšanai un izvērtēšanai.

Vairāk informācijas:

http://radieceze.lv/
https://katolis.lv/sinodalais-cels/

Aicinājums draudzes locekļiem aizpildīt anketu un to nosūtīt uz:

 1. r-a.sinodalais.cels@inbox.lv 
  vai uz
 2. Sinodālais ceļš
  Latgales iela 88
  Rēzekne, LV-4601

Draudzes kalendārs februārim

1. Ot 18.00 Sv. Mise
2. TrKunga prezentācijas svētki (Sveču diena)10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
(Katrā sv. Misē tiks svētītas sveces)
3. Ce(Mēn. I ceturtdiena)
Sv.Blazijs
10.00 Sv. Mise
17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
(Pēc katras sv. Mises svētība pret kakla slimībām.)
4. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
5. Se(Mēn. I sestdiena)
Sv. Agate
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
(Maizes, ūdens un sāls svētīšana pret uguns nelaimēm.)
6. SvParastā liturģiskā laika 5.svētdiena9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
7. Pr8.00 Sv. Mise
8. Ot 18.00 Sv. Mise
9. Tr 8.00 Sv. Mise
10. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
11. PkVissv. J. Marija – Lurdas Dievmāte.
(Pasaules Slimnieku diena)
10.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem
18.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem
12. Se 8.00 Sv. Mise
13. SvParastā liturģiskā laika 6.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
14. Pr 8.00 Sv. Mise
15. Ot 18.00 Sv. Mise
16. Tr 8.00 Sv. Mise
17. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
18. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
19. Se 9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
20. SvParastā liturģiskā laika 7.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
21. Pr 8.00 Sv. Mise
22. Ot 18.00 Sv. Mise
23. Tr 8.00 Sv. Mise
24. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
25. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
26. Se 8.00 Sv. Mise
27. SvParastā liturģiskā laika 8.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
28. Pr 8.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs janvārim

1. Se(Mēn. I sestdiena)
Jaunavas Marijas – Dieva Mātes lielie svētki
11.00 Adorācija, Rožukronis
12.00 Sv. Mise
2. SvZiemassvētku laika II svētdiena9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
3. Pr 8.00 Sv. Mise
4. Ot 18.00 Sv. Mise
5. Tr8.00 Sv. Mise
6. Ce(Mēn. I ceturtdiena)
Kunga parādīšanās diena
jeb Triju Ķēniņu diena
obligātās svinības

10.00 Sv. Mise
17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
(Tiek svētīts vīraks un cēlmetāli, kā arī krīts mājokļu svētībai)
7. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
8. Se8.00 Sv. Mise
9. SvKunga Jēzus kristīšana9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
10. Pr8.00 Sv. Mise
11. Ot 18.00 Sv. Mise
12. Tr 8.00 Sv. Mise
13. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
14. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
15. Se 8.00 Sv. Mise
16. SvParastā liturģiskā laika 2.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
17. Pr 8.00 Sv. Mise
18. OtSākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību18.00 Sv. Mise
19. Tr 9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
20. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
21. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
22. Se 8.00 Sv. Mise
23. SvParastā liturģiskā laika 3.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
24. Pr 8.00 Sv. Mise
25. OtSv. ap. Pāvila atgriešanās18.00 Sv. Mise
26. Tr 8.00 Sv. Mise
27. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
28. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
29. Se 8.00 Sv. Mise
30. SvParastā liturģiskā laika 4.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
31. Pr 8.00 Sv. Mise

Par uzrakstu

20 +C+M+B 21
20 +J+M+J 21

Kunga parādīšanos jeb Epifānijas svētkos svētī krītu, vīraku un cēlmetālus. Ar svētītu krītu uz mājokļa ieejas durvīm tiek uzrakstīti burti +K+M+B vai +C+M+B gada skaitļa ietvarā. Šie burti tiek skaidroti kā trīs Austrumu gudro vārdu iniciāļi: Kaspars, Melhiors un Baltazars. Saskaņā ar seno latīņu tradīciju uzraksts +C+M+B pauda svētību mājoklim: “Lai Kristus svētī mājokli!” (Christus mansionem benedicat!). Apzīmējums +J +M +J norāda uz Svēto Ģimeni – Jēzu, Mariju un Jāzepu – kas svētī mājoklī mītošo ģimeni. Pastāv dažādi šī svētības uzraksta veidi: gan 20+K+M+B 21 un 20+K+M+B +21, gan 20+C+M+B 21 un 20+C+M+B +21 un citi.

No grāmatas “Svētību Rituāli Latvijas diecēzēs” (§1303-1304):

Durvju iezīmēšana var notikt sekojošā veidā: ģimenes galva (vai draudzes vecākais), stāvot pie atvērto durvju sliekšņa, saka:

Un Vārds kļuva miesa.

Visi atbild:

Un dzīvoja starp mums.

Pēc tam ar svētīto krītu raksta uz durvīm zīmes: J + M + J (Jēzus, Marija, Jāzeps) 2013 vai: C + M + B (Christus mansionem benedicat – Lai Kristus svētī mājokli) 2013, un saka:
Lai katrs, kas meklē Kristu, vienmēr Viņu atrod mūsu vidū.

Visi atbild:

Amen.

Var arī apkūpināt dzīvokli ar pasvētīto vīraku, dziedot atbilstošu Ziemassvētku dziesmu.

Draudzes kalendārs decembrim

1. Tr8.00 Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana
2. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
3. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
4. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Rorātu Sv. Mise
5. SvAdventa otrā svētdiena9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
6. Pr 8.00 Sv. Mise
7. Ot 18.00 Sv. Mise
8. TrVissv.J.Marijas bezvainīgā ieņemšana10.00 Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana
(Šodien noslēdzas sv. Jāzepam veltītais gads)
18.00 Sv. Mise
9. Ce17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
10. Pk8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
11. Se8.00 Rorātu Sv. Mise
12. SvAdventa trešā svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
13. Pr8.00 Sv. Mise
14. Ot 18.00 Sv. Mise
15. Tr 8.00 Sv. Mise
16. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
17. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
18. Se 8.00 Sv. Mise
19. SvAdventa ceturtā svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
20. Pr 8.00 Sv. Mise
21. Ot 18.00 Sv. Mise
22. Tr 8.00 Sv. Mise
23. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
24. Pk
Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars
8.00 Sv. Mise

18.00 Vigīlijas Sv. Mise
20.00 Nakts Sv. Mise
25. SeZiemassvētki
Kristus piedzimšanas svētki
9.00 Rītausmas Sv. Mise
11.00 Dienas Sv. Mise
26. SvSv.Ģimene9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
(Šodien svētība ģimenēm.)
27. PrSv. Jānis, apustulis un evaņģēlists8.00 Sv. Mise
(Šodien svēta sauso vīnu un sulas.)
28. OtSv.nevainīgie bērniņi18.00 Sv. Mise
29. Tr 8.00 Sv. Mise
30. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
31. PkVecgada vakars8.00 Sv. Mise

18.00 Sv. Mise pateicībā par aizgājušo gadu
,
pēc Mises sekos Adorācija
līdz plkst. 19.00
(ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)

Draudzes sludinājumi

 • Oblātes par ziedojumuvar saņemt
  ikdienas pēc Sv. Mises telpā pa kreisi no altāra.
 • Sirmgalvju apmeklējums mājās
  Tuvojoties Ziemassvētkiem, Marijas Leģiona māsas apciemo draudzes locekļus gados, vientuļos un sasirgušos, lai palīdzētu viņiem sagatavoties priestera apmeklējumam un sakramentu (Grēksūdzes, Sv. Komūnijas, Slimnieku) saņemšanai. Ja pazīstat šādus cilvēkus (rados, kaimiņos, starp paziņām), kuri vairs paši nespēj aiziet uz baznīcu, lūdzu informējiet
  Anitu Kairišu (28 397 736) vai draudzes priesterus
  .

Prīceigu Adventa laiku!

Bāreņu svētdiena

Nodibinājums CARITAS LATVIJA sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kristīgā
alianse bāreņiem”, biedrību “Svētās Ģimenes Māja” un nodibinājumu
  “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma
atjaunošanas un saglabāšanas fonds” aicina draudzes un kopienas atzīmēt
Bāreņu svētdienu.

Šogad Bāreņu svētdienu Latvijā atzīmējam 7.novembrī un aicinājums ir
atcerēties, ka joprojām Latvijā vairāk kā 600 bērnu šodien dzīvo
bērnunamos. Turklāt katram no viņiem ir savs stāsts, kurš nav ar rozēm
kaisīts, bet gan ar ērkšķiem un apjukumu. Mēs nedrīkstam atstāt šos
bērnu vienus ar savām pagātnes sāpēm – ikvienam no viņiem ir vajadzīgs
vecāks, kurš ne tikai pabaro un apģērbj, bet kurš ir gatavs dodies ar
bērnu kopā viņa stāstā un kurš palīdz izprast bērna pagātnes sāpes.

Aicinām pārdomāt, ko mana draudze darīs Bāreņu svētdienā? Vai aizlūgsim
par tiem šiem bērniem, lai viņi vismaz vēl kādu laiciņu nezaudē cerību?
Vai aizlūgsim par tiem drosmīgajiem, kuri gatavi kļūt par šo vienu
gādīgo pieaugušo kāda bērna dzīvē? Vai ļausim apstāties un katram sev
pajautāt – varbūt tas ir Dieva aicinājums tieši man un manai ģimenei?
Pārdomāsim, ko mēs varam darīt šo bērnu labā – kļūt par brīvprātīgo,
viesģimeni, audžuģimeni, adoptētāju, mentoru, palīdzēt praktiski.
Lūgsim arī par pašaizliedzīgajiem darbiniekiem, kuri strādā bērnu namos,
ģimeņu atbalsta centros, uzņem bērnus savās ģimenēs, brīvprātīgajiem un 
labdariem!

Dieva svētību vēlot,
CARITAS LATVIJA valde
Bīskaps Andris Kravalis
Inese Švekle
Jānis Balevičs