2023. gada LIELDIENU DATUMA PASLUDINĀŠANA Epifānijas svētkos

Saskaņā ar senu tradīciju Epifānijas svētkos 6. janvārī tiek pasludināts Lieldienu datums.

Mīļotie brāļi un māsas!
ir parādījusies Kunga godība *
un tā vienmēr parādīsies mūsu vidū līdz viņa atgriešanās brīdim.

Laika ritējumā un pārmaiņās
mēs pieminam un piedzīvojam *
pestīšanas noslēpumus.

Visa liturģiskā gada sirds krustā sistā, apbedīta un augšāmceltā Kunga Trīs Svētās dienas, *
kas vainagosies Lieldienu svētdienā 9. aprīlī.

Katru svētdienu, katras nedēļas Lieldienās,
Svētā Baznīca dara klātesošu šo lielo notikumu, *
kurā Kristus uzvarēja grēku un nāvi.

No Lieldienām izriet visas svētās dienas
Pelnu Trešdiena, Gavēņa sākums, būs 22. februārī;

Kunga debesīs uzkāpšana būs 18. maijā;

Vasarsvētki būs 28. maijā; *

pirmā Adventa svētdiena būs 3. decembrī.

Arī Svētās Dievmātes, apustuļu, svēto svētkos
un visu ticīgo mirušo piemiņas dienā,
Baznīca, Svētceļniece virs zemes, *
pasludina sava Kunga Augšāmcelšanās svētkus.

Kristum, kurš bija, kurš ir un kas nāks,
laika un vēstures Kungam, *
lai ir nebeidzama slava mūžīgi mūžos. Āmen.

Par uzrakstu 20 +C+M+B 23

Par uzrakstu 20 +C+M+B 23 vai 20 +J+M+J 23

Kunga parādīšanos jeb Epifānijas svētkos svētī krītu, vīraku un cēlmetālus. Ar svētītu krītu uz mājokļa ieejas durvīm tiek uzrakstīti burti +K+M+B vai +C+M+B gada skaitļa ietvarā. Šie burti tiek skaidroti kā trīs Austrumu gudro vārdu iniciāļi: Kaspars, Melhiors un Baltazars. Saskaņā ar seno latīņu tradīciju uzraksts +C+M+B pauda svētību mājoklim: “Lai Kristus svētī mājokli!” (Christus mansionem benedicat!). Apzīmējums +J +M +J norāda uz Svēto Ģimeni – Jēzu, Mariju un Jāzepu – kas svētī mājoklī mītošo ģimeni. Pastāv dažādi šī svētības uzraksta veidi: gan 20+K+M+B 23 un 20+K+M+B +23, gan 20+C+M+B 23 un 20+C+M+B +23 un citi.

No grāmatas “Svētību Rituāli Latvijas diecēzēs” (§1303-1304):

Durvju iezīmēšana var notikt sekojošā veidā: ģimenes galva (vai draudzes vecākais), stāvot pie atvērto durvju sliekšņa, saka:

Un Vārds kļuva miesa.

Visi atbild:

Un dzīvoja starp mums.

Pēc tam ar svētīto krītu raksta uz durvīm zīmes:

J + M + J (Jēzus, Marija, Jāzeps) 2023
vai:
C + M + B (Christus mansionem benedicat – Lai Kristus svētī mājokli) 2023

tad saka:
Lai katrs, kas meklē Kristu, vienmēr Viņu atrod mūsu vidū.

Visi atbild:
Amen.

Var arī apkūpināt dzīvokli ar pasvētīto vīraku, dziedot kādu Ziemassvētku dziesmu.

Draudzes kalendārs janvārim

1. SvJaunavas Marijas – Dieva Mātes lielie svētki11.00 Adorācija, Rožukronis
12.00 Sv. Mise
2. Pr8.00 Sv. Mise
3. Ot 18.00 Sv. Mise
4. Tr 8.00 Sv. Mise
5. CeMēn. I ceturtdiena17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
6. PkMēn. I piektdiena
Kunga parādīšanās diena
jeb Triju Ķēniņu diena
obligātās svinības
9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv.Mise

18.00 Sv.Mise
(Tiek svētīts vīraks un cēlmetāli, kā arī krīts mājokļu svētībai)
7. SeMēn. I sestdiena
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
8. SvKunga Jēzus kristīšana9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
9. Pr8.00 Sv. Mise
10. Ot18.00 Sv. Mise
11. Tr 8.00 Sv. Mise
12. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
13. Pk 8.00 Sv. Mise
14. Se 8.00 Sv. Mise
15. Sv Parastā liturģiskā laika 2.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
16. Pr8.00 Sv. Mise
17. Ot 18.00 Sv. Mise
18. TrSākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību8.00 Sv. Mise
19. Ce Sv. Jāzepa godināšana Ludzas draudzē17.00 Sv. Jāzepa Stunda
18.00 Sv. Mise
20. Pk 8.00 Sv. Mise
21. Se 8.00 Sv. Mise
22. Sv Parastā liturģiskā laika 3.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
23. Pr8.00 Sv. Mise
24. Ot 18.00 Sv. Mise
25. TrSv. ap. Pāvila atgriešanās8.00 Sv. Mise
26. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
27. Pk 8.00 Sv. Mise
28. Se 8.00 Sv. Mise
29. Sv Parastā liturģiskā laika 4.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
30. Pr8.00 Sv. Mise
31. Ot 18.00 Sv. Mise
1.febr. Tr8.00 Sv. Mise
2.febr.
Ce
Kunga prezentācijas svētki
jeb Sveču diena
10.00 Sv.Mise

18.00 Sv.Mise
(Katrā sv. Misē tiks svētītas sveces)
3.febr.
Pk
Sv.Blazija diena
svētība lūdzot kakla veselību
9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise


18.00 Sv. Mise
Pēc katras Mises svētība pret kakla slimībām.
4.febr.
Se
Mēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
5.febr.
Sv
 Parastā liturģiskā laika 5.svētdiena9.00 Sv. Mise
Adorācija Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise

Pēc katras Mises maizes, ūdens un sāls svētīšana pret uguns nelaimēm.

Ziemassvētku dāvana – noslēdzās ērģeļu restaurācija

Ziemassvētki ir dāvanu, pārsteigumu un brīnumu laiks!  Vai tas ir brīnums, vai tā ir dāvana, vai ieguldīts neapjaušami liels darbs? Domāju, ka tas ir gan brīnums, gan dāvana Ludzas iedzīvotājiem un ikvienam, kurš apmeklēs Ludzas katoļu baznīcu un varēs baudīt brīnišķīgo ērģeļu skanējumu.

Bet neko nevar paveikt bez finansējuma, pateicoties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes “Kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas” finansējumam un Ludzas novada pašvaldības un draudzes līdzfinansējumam ir paveikts liels darbs. Ērģeles ir pilnībā atjaunotas.

Īsi pirms Ziemassvētkiem noslēdzās pēdējais ērģeļu restaurācijas projekts, kura ietvaros ir veikta Mixtur reģistra stabuļu restaurācija, trūkstošo stabuļu rekonstrukcija un ievietošana ērģelēs, kā arī visu ērģeļu intonēšana un tīrskaņošana (šoreiz tika atjaunotas vairāk kā 220 stabules), ir palikuši dažādi sīki darbiņi, bet ērģeļu skanējums tagad varēs apburt ikvienu.  

Savukārt milzīgs paldies jāsaka tam, kas to visu paveica, ērģeļu meistaram un ērģeļu ekspertam Alvim Melbārdim, kas deva jaunu dzīvību Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģelēm, paldies, lai Dieva svētība ir ar Jums vienmēr!

Gribu atgādināt, ka Ludzas katoļu baznīcas ērģeles ir 19.gadsimta otrās puses ērģeļbūves tradīciju paraugs, tās izgatavotas Pēterpilī 1864. gadā un 1904. gadā pārvestas uz Rēzekni. Objekts ir nozīmīgs kā Latvijā reti pārstāvēts Sanktpēterburgas meistaru darbs. Tas raksturo arī Latvijas teritorijā 19.–20.gadsimtā darbojušos meistaru rokrakstu un senāku ērģeļu pārbūves praksi, veidojot liela izmēra instrumentu.

Prāvests Rodions Doļa

Draudzes kalendārs decembrim

1. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
2. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
3. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
4. SvAdventa II svētdiena9.00 Sv. Mise 
11.00 Sv. Mise
5. Pr8.00 Sv. Mise
6. Ot 18.00 Sv. Mise
7. Tr 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
8. CeVissv. J. Marijas bezvainīgā ieņemšana10.00 Sv. Mise

17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
9. Pk8.00 Sv. Mise
10. Se8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
11. SvAdventa III svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
12. Pr8.00 Sv. Mise
13. Ot18.00 Sv. Mise
14. Tr 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
15. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
16. Pk 8.00 Sv. Mise
17. Se 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
18. Sv Adventa IV svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise


Pēc Sv.Mises plkst 12.00 notiks Ziemassvētku koncerts. Koncertā piedalās Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi un pedagogi. Visi laipni aicināti!
19. Pr9.00 Sv. Jāzepa stunda
10.00 saliktā Sv. Mise
20. Ot 18.00 Sv. Mise
21. Tr 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
22. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
23. Pk 8.00 Sv. Mise
24. Se
Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars
8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam

20.00 Vigīlijas Sv. Mise
25. SvZiemassvētki
Kristus piedzimšanas svētki
10.00 Kristus piedzimšanas svētku dienas Sv.Mise

Pēc Sv.Mises notiks svētdienas skolas bērnu Ziemassvētku uzvedums
26. PrSv. Stefāns, pirmmoceklisSv. Mise plkst. 10.00
(Tiek svētītas auzas sējai)
27. OtSv. Jānis, apustulis un evaņģēlists18.00 Sv. Mise
(Šodien svēta sauso vīnu un sulas.)
28. TrSv. nevainīgie bērniņi8.00 Sv. Mise
29. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
30. PkSv. Ģimene – Jēzus, Marija, Jāzeps8.00 Sv. Mise
31. SeVecgada vakars8.00 Sv. Mise

17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise pateicībā par aizgājušo gadu
“Dīvs, mes Tevi slavejam”
1.janv.
Sv
Jaunavas Marijas – Dieva Mātes lielie svētki11.00 Adorācija, Rožukronis, “Nōc, Svātais Gors”
12.00 Sv. Mise


18.00 koncertmeditācija veltīta Sv. Terēzes no Lizjē piedzimšanas 150.gadskārtai

Koncertā piedalās
Isnaudas vokālais ansamblis (vadītāja Ināra Mikijanska), Solvita Ivanova (ērģeles) un pr.Rodions Doļa (kokle).

Draudzes sludinājumi

 • Oblātes par ziedojumu var saņemt
  ikdienas pēc Sv. Mises telpā pa kreisi no altāra.
 • Draudzes locekļu apmeklējums mājās
  Tuvojoties Ziemassvētkiem, priesteri ar Sv. Sakramentiem apmeklē draudzes locekļus, kas paši vairs nespēj doties uz baznīcu. Ja pazīstat šādus cilvēkus (rados, kaimiņos, starp paziņām), kuri vairs paši nespēj aiziet uz baznīcu, pamudiniet viņus un palīdziet uzaicināt draudzes priesterus uz mājām.
  Marijas Leģiona brāļi un māsas arī apciemo šos mūsu draudzes locekļus, lai palīdzētu viņiem sagatavoties priestera apmeklējumam un Sakramentu (Grēksūdzes, Sv. Komūnijas, Slimnieku) saņemšanai. Lai uzaicinātu Leģionā brāļus un māsas lūdzam sazināties ar
  Marijas Leģiona vadītāju Anitu Kairišu (28 39 77 36)

Prīceigu Adventa laiku! 

Draudzes kalendārs novembrim

7.11
Pr
8.00 Sv. Mise

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
8.11
Ot
Visu svēto dienas oktāvas
aizlūgumu par mirušiem noslēgumu diena
17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
9.11
Tr
 8.00 Sv. Mise
10.11
Ce
 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
11. Pk 8.00 Sv. Mise,
12. 11
Se
 8.00 Sv. Mise
13. 11
Sv
Parastā liturģiskā laikposma
XXXIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
14. 11
Pr
 8.00 Sv. Mise
15. 11
Ot
 18.00 Sv. Mise
16.11 Tr 8.00 Sv. Mise
17.11
Ce
17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
18.11
Pk
Latvijas Republikas
Proklamēšanas diena 
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise par Tēvzemi
“Dievs svētī, Latviju!”
19.11
Se
9.00 Sv. Jāzepa stunda
10.00 Sv. Mise
20.11
Sv
Mūsu Kungs Jēzus Kristus
Pasaules Karalis
lielie svētki
ziedojumi Rīgas garīgajam semināram
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
21.11
Pr
 8.00 Sv. Mise
22.11
Ot
 18.00 Sv. Mise
23.11
Tr
 8.00 Sv. Mise
24.11
Ce
 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
25.11
Pk
8:00 Sv. Mise
26.11
Se
 8.00 Sv. Mise
27.11
Sv
Adventa I svētdiena
tiek svētīti Adventa vainagi
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
28.11
Pr
 8.00 Sv. Mise
29.11
Ot
 18.00 Sv. Mise
30.11
Tr
 Sv. apustuļa Andreja svētki8.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs septembrim

1. Ce (Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
2. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
3. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis, vada priesteris
10.00 Sv. Mise
4. SvParastā liturģiskā laikposma
XXIII svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
5. Pr8.00 Sv. Mise
6. Ot18.00 Sv. Mise
7. Tr 8.00 Sv. Mise
8. CeVissv. Jaunavas Marijas dzimšanas svētki17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
9. Pk8.00 Sv. Mise
10. Se 8.00 Sv. Mise
11. Sv Parastā liturģiskā laikposma
XXIV svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
12. Pr8.00 Sv. Mise
13. Ot 18.00 Sv. Mise
14. Tr Sv. Krusta pagodināšanas svētki8.00 Sv. Mise
15. Ce Vissv.Jaunava Marija – Sāpju Māte17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
16. Pk8.00 Sv. Mise
17. Se 8.00 Sv. Mise
18. Sv Parastā liturģiskā laikposma
XXV svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
19. Pr9.00 Sv. Jāzepa stunda
10.00 Sv. Mise nodomos saliktajos pie Sv.Jāzepa altāra
20. Ot 18.00 Sv. Mise
21. Tr 8.00 Sv. Mise
22. Ce Sākas novenna pirms Sv.Terēzes svētkiem (katru dienu pēc Sv.Mises)17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
23. Pk8.00 Sv. Mise
24. Se8.00 Sv. Mise
25. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVI svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
26. Pr8.00 Sv. Mise
27. Ot18.00 Sv. Mise
28. Tr 8.00 Sv. Mise
29. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
30. Pk 8.00 Sv. Mise
1.okt. SeSākas Rožukroņa mēnesis
(Mēn. I sestdiena)
Sv. Terēze no Bērna Jēzus
9.00 Adorācija, Rožukronis, vada priesteris
10.00 Sv. Mise

Svētība ar Sv. Terēzes relikvijām
2.okt. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVII svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise

LUDZAS BAZNĪCAS KALNĀ NOTIEK VĒSTURISKĀS DIEVMĀTES SKULPTŪRAS UN ANSAMBĻA RESTAURĀCIJA

1934. gadā kā pateicību Dievam par Pestīšanas 1900 gadu Lielo jubileju un par Latvijas Neatkarības 15 gadu jubileju Ludzas pilsēta un draudze uz baznīcas kalna malas uzstādīja Dievmātes Māras Zemes Karalienes skulptūru, kuru izveidoja ludzānietis Leons Tomašickis un iesvētīja bīskaps Jāzeps Rancāns.

Ludzas Dievmātes skulptūra atklāšanas brīdī, ka arī tagad pirms restaurācijas vēl ar redzamiem bojājumiem un pēc pirmiem atjaunošanas darbiem.
 • Padomju gados skulptūrai bija bojātas rokas, deguns un acu plakstiņi. Jau tagad var redzēt atjaunotus Dievmātes sākotnējos maigus vaibstus un smalkas rokas, kādus bija veidojis skulptūras autors un izveidotājs mūsu novadnieks Leons Tomašickis. Šos darbus ir veicis tēlnieks-restaurators Edvīns Krūmiņš.
 • Mūsdienīgā risinājumā ar iegrāvētu caurspīdīgu plāksni tiek arī atjaunots padomju gados nodauzīts uzraksts skulptūras postamenta marmora plāksnes apakšā, kurā bija rakstīts latīņu valodā “Lettonia Independente” (“Neatkarīgā Latvija” latīņu valodā).
 • Pašreiz tiek veidots jauns divpadsmit zvaigžņu kronis ar pūlēta misiņa zvaigznēm, ko izgatavo juvelieris Norberts Kudiņš.
 • Ar Ludzas novada pašvaldības atbalstu pakalna un postamenta apakša tiks bruģēta, lai apturētu monumentāla lūgšanas uzraksta Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria (“Lai ar savu mīļo bērnu mūs svētī Jaunava Marija” latīņu val.) bojājumus.
 • Nākamgad uz stabiem gar kāpnēm tiek plānotas atjaunot ziedu vāzes un dekoratīvus vārtiņus saskaņā ar 34.gada projektu, ka arī uzstādīt mūsdienīgu starmešu apgaismojumu.

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS,
LUDZAS DRAUDZES LOCEKĻI UN  BAZNĪCAS DRAUGI,

MĀRAS ZEMES KARALIENES SKULPTŪRA LUDZĀ
IR PIRMAIS PIEMINEKLIS VELTĪTS LATVIJAS NEATKARĪBAI
!
NO LUDZAS BAZNĪCAS KALNA MĀRAS ZEMES KARALIENE
SAVĀ ŽĒLSIRDĪBĀ UZLŪKO MŪS, MŪSU NOVADU, LATGALI UN LATVIJU,
DEBESĪS UZŅEMTA VIŅA SPER SOLI MUMS PRETĪ
UN SNIEDZ MUMS SAVAS VĒLĪGĀS ROKAS!

LŪDZAM ATBALSTĪT ŠOS DARBUS AR LŪGŠANU UN ZIEDOJUMU, KO VAR ATSTĀT PIE PRIESTERIEM SAKRISTEJĀ VAI ARĪ AR PĀRSKAITĪT DRAUDZES KONTĀ
LV85UNLA0050021220787

ATJAUNOTO SKULPTŪRU SVĒTDIEN 28.AUGUSTĀ
IESVĒTĪS RĒZEKNES-AGLONAS DIECĒZES BĪSKAPS
UN MŪSU NOVADNIEKS VIŅA EKSELENCE JĀNIS BULIS.

Lai ar savu mīļo bērnu jūs svētī Jaunava Marija!

MĪLESTĪBĀ UZ DIEVMĀTI,
DRAUDZES PRĀVESTS RODIONS DOĻA

Draudzes kalendārs augustam

1. Pr 8.00 Sv. Mise
2. Ot 18.00 Sv. Mise
3. Tr 8.00 Sv. Mise
4. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
5. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
6. Se Kunga Pārveidošanās svētki
(Mēn. I sestdiena)

Sākas draudzes novenna pirms Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem
(katru dienu pēc Mises)
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
,
novennas 1. diena
7. SvParastā liturģiskā laikposma
XIX svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise,
novennas 2. diena
Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram
8. Pr 8.00 Sv. Mise,
novennas 3. diena
9. Ot 18.00 Sv. Mise,
novennas 4. diena
10. Tr 8.00 Sv. Mise,
novennas 5. diena
11. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
,
novennas 6. diena
12. Pk 8.00 Sv. Mise,
novennas 7. diena
13. Se 10.00 Sv. Mise (nodomā
par Ludzas novadu un visiem apbedītiem Ludzas kapos),
novennas 8. diena
13.00 kapusvētki Ludzas kapos
14. SvSv. bīskaps Meinards,
Latvijas aizbildnis
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
,
novennas 9. diena
15. PrVissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
, Procesija
16. Ot 18.00 Sv. Mise
17. Tr 8.00 Sv. Mise
18. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
19. Pk 9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
20. Se 8.00 Sv. Mise
21. SvParastā liturģiskā laikposma
XXI svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
22. Pr 8.00 Sv. Mise
23. Ot 18.00 Sv. Mise
24. Tr 8.00 Sv. Mise
25. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
26. Pk 8.00 Sv. Mise
27. Se 8.00 Sv. Mise
28. SvParastā liturģiskā laikposma
XXII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
29. Pr 8.00 Sv. Mise
30. Ot 18.00 Sv. Mise
31. Tr 8.00 Sv. Mise