Draudzes kalendārs decembrim

1. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
2. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise Dievmātes godam
3. SvAdventa I svētdiena9.00 Sv. Mise 
11.00 Sv. Mise
4. Pr8.00 Sv. Mise
5. Ot 18.00 Sv. Mise
6. Tr 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
7. CeSv. Ambrozijs17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
8. PkVissv. J. Marijas bezvainīgā ieņemšana10.00 Sv. Mise
9. SeDraudzes adventa rekolekcijas.
Vada pr. Vitālijs Filipenoks
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise Dievmātes godam
Lekcija un sadraudzība draudzes māja
10. SvAdventa II svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
11. Pr8.00 Sv. Mise
12. Ot18.00 Sv. Mise
13. Tr Sv. Lūcija8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
14. Ce Sv. Jānis no Krusta17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
15. Pk 8.00 Sv. Mise
20:00 Slavēšana,
Adorācija nakts garumā līdz rīta Misei

“Esiet nomodā un lūdziet Dievu” (Mateja 26,41)
16. Se 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
17. Sv Adventa III svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise


Pēc Sv.Mises plkst 12.00 notiks Ziemassvētku koncerts. Koncertā piedalās Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi un pedagogi. Visi laipni aicināti!
18. Pr8.00 Sv. Mise
19. Ot 17.00 Sv. Jāzepa stunda
18.00 saliktā Sv. Mise
20. Tr 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
21. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
22. Pk 8.00 Sv. Mise
23. Se
8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
24. SvAdventa IV svētdiena
Ziemassvētki
Kristus piedzimšanas svētki

11.00 Sv. Mise

18.00 Vigīlijas Sv. Mise

25. PrZiemassvētki
Kristus piedzimšanas svētki


10.00 Kristus piedzimšanas svētku dienas Sv.Mise

26. otSv. Stefans, pirmmoceklisSv. Mise plkst. 10.00
(Tiek svētītas auzas sējai)
27. trSv. Jānis, apustulis un evaņģēlists8.00 Sv. Mise
(Šodien svēta sauso vīnu un sulas.)
28. Ce Sv. nevainīgie bērniņi17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
29. Pk8.00 Sv. Mise
30. Se8.00 Sv. Mise
31. SvSv. Ģimene – Jēzus, Marija, Jāzeps9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
pateicībā par aizgājušo gadu

“Dīvs, mes Tevi slavejam”
1.janv.
Pr
Jaunavas Marijas – Dieva Mātes lielie svētki10.00 Adorācija, Rožukronis, “Nōc, Svātais Gors”
11.00 Sv. Mise

Draudzes sludinājumi

  • Oblātes par ziedojumu var saņemt
    ikdienas pēc Sv. Mises telpā pa kreisi no altāra.
  • Draudzes locekļu apmeklējums mājās
    Tuvojoties Ziemassvētkiem, priesteri ar Sv. Sakramentiem apmeklē draudzes locekļus, kas paši vairs nespēj doties uz baznīcu. Ja pazīstat šādus cilvēkus (rados, kaimiņos, starp paziņām), kuri vairs paši nespēj aiziet uz baznīcu, pamudiniet viņus un palīdziet uzaicināt draudzes priesteri uz mājām. pr. Lauris Kārklis (28255009)
    Marijas Leģiona brāļi un māsas arī apciemo šos mūsu draudzes locekļus, lai palīdzētu viņiem sagatavoties priestera apmeklējumam un Sakramentu (Grēksūdzes, Sv. Komūnijas, Slimnieku) saņemšanai. Lai uzaicinātu Leģionā brāļus un māsas lūdzam sazināties ar
    Marijas Leģiona vadītāju Anitu Kairišu (28 39 77 36)

Prīceigu Adventa laiku! 

Draudzes kalendārs novembrim

7.11
Ot

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
8.11
Tr
Visu svēto dienas oktāvas
aizlūgumu par mirušiem noslēgumu diena
17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
9.11
Ce
 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
10.11
Pk
 8.00 Sv. Mise,
11. 11
Se
 8.00 Sv. Mise,
12. 11
Sv
Parastā liturģiskā laikposma
XXXII svētdiena
 
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
13. 11
Pr
8.00 Sv. Mise
14. 11
Ot
 18.00 Sv. Mise
15. 11
Tr
 8.00 Sv. Mise
16.11 Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
17.11
Pk
8.00 Sv. Mise
20:00 Adorācija nakts garumā līdz rīta Misei
“Esiet nomodā un lūdziet Dievu” (Mateja 26,41)
18.11
Se
Latvijas Republikas
Proklamēšanas diena 
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise par Tēvzemi
“Dievs svētī, Latviju!”
19.11
Sv
Parastā liturģiskā laikposma
XXXIII svētdiena
 
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
20.11
Pr
8.00 Sv. Mise
21.11
Ot
 18.00 Sv. Mise
22.11
Tr
 8.00 Sv. Mise
23.11
Ce
 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
24.11
Pk
 8.00 Sv. Mise
25.11
Se
8:00 Sv. Mise
26.11
Sv
Kristus Karaļa Svētdiena
Ziedojumi Rīgas garīgajam semināram  
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
27.11
Pr
8.00 Sv. Mise
28.11
Ot
 18.00 Sv. Mise
29.11
Tr
 8.00 Sv. Mise
30.11
Ce
 Sv. apustuļa Andreja svētki17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs oktobrim

Oktobris Baznīcas tradīcijā ir Rožukroņa lūgšanai veltīts mēnesis.

1. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVI svētdiena

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus piemiņas diena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
2. PrSvētie sargeņģeļi8.00 Sv. Mise
3. Ot 18.00 Sv. Mise
4. TrSv. Francisks no Asīzes8.00 Sv. Mise
5. CeMēn. I ceturtdiena
Sv. Faustīne Kovaļska
17.00 Adorācija, Rožukronis
18.00 Sv. Mise
6. Pk Mēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
7. Se Mēn. I sestdiena
Vissv. Jaunavas Marijas Rožukroņa Karalienes
piemiņas diena
9.00 Adorācija, rožukronis
10.00 Sv. Mise
8. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
9. Pr 8.00 Sv. Mise
10. Ot 18.00 Sv. Mise
11. Tr 8.00 Sv. Mise
12. Ce17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
13. Pk 8.00 Sv. Mise
14. Se 8.00 Sv. Mise
15. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
16. Pr 8.00 Sv. Mise
17. Ot Sv Ignācijs no Antiohijas18.00 Sv. Mise
18. Tr Sv. evaņģēlists Lūkass- svētki8.00 Sv. Mise
19. CeSv. Jāzepa godināšanai veltītā diena Ludzas draudzē17.00 Sv. Jāzepa Stunda
18.00 Sv. Mise
20. Pk8.00 Sv. Mise
20:00 Adorācija nakts garumā līdz rīta Misei
“Esiet nomodā un lūdziet Dievu” (Mateja 26,41)
21. Se8.00 Sv. Mise
22. SvParastā liturģiskā laikposma
XXIX svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
23. Pr8.00 Sv. Mise
24. Ot 18.00 Sv. Mise
25. Tr 8.00 Sv. Mise
26. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
27. Pk 8.00 Sv. Mise
28. Se Sv. apustuļi Sīmanis un Jūda- svētki8.00 Sv. Mise
29. SvParastā liturģiskā laikposma
XXX svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
30. Pr8.00 Sv. Mise
31. Ot18.00 Sv. Mise

Aizlūgumi par mirušiem ticīgajiem novembra mēnesī

1.11 TrVisu svēto diena10.00 Sv. Mise

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
2.11 CeVisu ticīgo mirušo piemiņas diena (Dvēseļu diena)17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
3.11 PkMēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
Jēzus Sirds godam
17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
4.11 SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
11.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
5.11 SvParastā liturģiskā laikposma
XXXI svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
6.11 Pr17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
7.11 Ot17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
8.11 TrVisu svēto dienas oktāvas
aizlūgumu par mirušiem noslēguma diena
17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem

Svētdienas skola

Aicinām pieteikties bērnus un jauniešus uz mūsu draudzes Svētdienas skolu. Pirmā tikšanās notiks 8. oktobrī, plkst. 10:00, Ludzas draudzes mājā. Arī šajā gadā nodarbības notiks svētdienās, plkst. 10:00. Katehēzes vada māsa Anna Marija PIJ.

Jauns apgaismojuma projekts Dievmātes skulptūrai

Dievmātes skulptūras ansambļa restaurācijā ir paredzēta jauna apgaismojuma izstrāde. 25.augusta vakarā pēc tumsas iestāšanās esam izmēģinājuši kā varētu izskatīties Dievmāte profesionālo starmešu gaismā. Viņa izskatās iespaidīgi! Saglabājas apjoms un ēnojumu bagātība!

Tagad notiek tāmes sastādīšana un tehniska projekta izstrāde, kas papildi prožektoru iegādei paredza arī:
jauno elektrības kabeļu, sadales kastes, speciālā kontroliera un starmešu šarnīru instalāciju.

Aicinām Jūs atbalstīt šo ieceri ar ziedojumu draudzei! Lai Dievs aizmaksā! www.ej.uz/ludzasbaznicu

Ļausim Dievmātei mirdzēt mums nakts tumsā, lai rādītu drošu ceļu pie Dieva!

Atjaunots zvaigžņu kronis “Regina Terrae Marianae”

25.augusta pēcpusdienā mūsu Māras zemes Karalienes skulptūrai uzlika divpadsmit zvaigžņu kroni! Noslēdzās kārtējais restaurācijas posms – pār Ludzas pilsētu un novadu tagad nevien noraugās Marijas maigais skatiens, bet arī atspīd viņas zvaigžņu kroņa mirdzums.

Zvaigznes un stīpu veidoja metālmākslinieks un juvelieris Norberts Kudiņš. Lai Dievs un Svētā Jaunava bagātīgi svētī un atalgo visus restaurācijas ziedotājus!