Draudzes kalendārs decembrim

1. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
2. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
3. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
4. SvAdventa II svētdiena9.00 Sv. Mise 
11.00 Sv. Mise
5. Pr8.00 Sv. Mise
6. Ot 18.00 Sv. Mise
7. Tr 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
8. CeVissv. J. Marijas bezvainīgā ieņemšana10.00 Sv. Mise

17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
9. Pk8.00 Sv. Mise
10. Se8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
11. SvAdventa III svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
12. Pr8.00 Sv. Mise
13. Ot18.00 Sv. Mise
14. Tr 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
15. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
16. Pk 8.00 Sv. Mise
17. Se 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
18. Sv Adventa IV svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise


Pēc Sv.Mises plkst 12.00 notiks Ziemassvētku koncerts. Koncertā piedalās Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi un pedagogi. Visi laipni aicināti!
19. Pr9.00 Sv. Jāzepa stunda
10.00 saliktā Sv. Mise
20. Ot 18.00 Sv. Mise
21. Tr 8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam
22. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
23. Pk 8.00 Sv. Mise
24. Se
Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars
8.00 Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam

20.00 Vigīlijas Sv. Mise
25. SvZiemassvētki
Kristus piedzimšanas svētki
10.00 Kristus piedzimšanas svētku dienas Sv.Mise

Pēc Sv.Mises notiks svētdienas skolas bērnu Ziemassvētku uzvedums
26. PrSv. Stefāns, pirmmoceklisSv. Mise plkst. 10.00
(Tiek svētītas auzas sējai)
27. OtSv. Jānis, apustulis un evaņģēlists18.00 Sv. Mise
(Šodien svēta sauso vīnu un sulas.)
28. TrSv. nevainīgie bērniņi8.00 Sv. Mise
29. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
30. PkSv. Ģimene – Jēzus, Marija, Jāzeps8.00 Sv. Mise
31. SeVecgada vakars8.00 Sv. Mise

17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise pateicībā par aizgājušo gadu
“Dīvs, mes Tevi slavejam”
1.janv.
Sv
Jaunavas Marijas – Dieva Mātes lielie svētki11.00 Adorācija, Rožukronis, “Nōc, Svātais Gors”
12.00 Sv. Mise


18.00 koncertmeditācija veltīta Sv. Terēzes no Lizjē piedzimšanas 150.gadskārtai

Koncertā piedalās
Isnaudas vokālais ansamblis (vadītāja Ināra Mikijanska), Solvita Ivanova (ērģeles) un pr.Rodions Doļa (kokle).

Draudzes sludinājumi

 • Oblātes par ziedojumu var saņemt
  ikdienas pēc Sv. Mises telpā pa kreisi no altāra.
 • Draudzes locekļu apmeklējums mājās
  Tuvojoties Ziemassvētkiem, priesteri ar Sv. Sakramentiem apmeklē draudzes locekļus, kas paši vairs nespēj doties uz baznīcu. Ja pazīstat šādus cilvēkus (rados, kaimiņos, starp paziņām), kuri vairs paši nespēj aiziet uz baznīcu, pamudiniet viņus un palīdziet uzaicināt draudzes priesterus uz mājām.
  Marijas Leģiona brāļi un māsas arī apciemo šos mūsu draudzes locekļus, lai palīdzētu viņiem sagatavoties priestera apmeklējumam un Sakramentu (Grēksūdzes, Sv. Komūnijas, Slimnieku) saņemšanai. Lai uzaicinātu Leģionā brāļus un māsas lūdzam sazināties ar
  Marijas Leģiona vadītāju Anitu Kairišu (28 39 77 36)

Prīceigu Adventa laiku! 

Draudzes kalendārs novembrim

7.11
Pr
8.00 Sv. Mise

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
8.11
Ot
Visu svēto dienas oktāvas
aizlūgumu par mirušiem noslēgumu diena
17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
9.11
Tr
 8.00 Sv. Mise
10.11
Ce
 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
11. Pk 8.00 Sv. Mise,
12. 11
Se
 8.00 Sv. Mise
13. 11
Sv
Parastā liturģiskā laikposma
XXXIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
14. 11
Pr
 8.00 Sv. Mise
15. 11
Ot
 18.00 Sv. Mise
16.11 Tr 8.00 Sv. Mise
17.11
Ce
17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
18.11
Pk
Latvijas Republikas
Proklamēšanas diena 
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise par Tēvzemi
“Dievs svētī, Latviju!”
19.11
Se
9.00 Sv. Jāzepa stunda
10.00 Sv. Mise
20.11
Sv
Mūsu Kungs Jēzus Kristus
Pasaules Karalis
lielie svētki
ziedojumi Rīgas garīgajam semināram
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
21.11
Pr
 8.00 Sv. Mise
22.11
Ot
 18.00 Sv. Mise
23.11
Tr
 8.00 Sv. Mise
24.11
Ce
 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
25.11
Pk
8:00 Sv. Mise
26.11
Se
 8.00 Sv. Mise
27.11
Sv
Adventa I svētdiena
tiek svētīti Adventa vainagi
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
28.11
Pr
 8.00 Sv. Mise
29.11
Ot
 18.00 Sv. Mise
30.11
Tr
 Sv. apustuļa Andreja svētki8.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs oktobrim

Oktobris Baznīcas tradīcijā ir Rožukroņa lūgšanai veltīts mēnesis.

2. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVII svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
3. Pr8.00 Sv. Mise
4. Ot 18.00 Sv. Mise
5. Tr8.00 Sv. Mise
6. CeMēn. I ceturtdiena;
Vissv. Jaunavas Marijas Rožukroņa Karalienes
piemiņas diena
17.00 Adorācija, Rožukronis
18.00 Sv. Mise
7. Pk Mēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
8. Se 8.00 Sv. Mise
9. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
10. Pr 8.00 Sv. Mise
11. Ot 18.00 Sv. Mise
12. Tr 8.00 Sv. Mise
13. Ce17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
14. Pk 8.00 Sv. Mise
15. Se 8.00 Sv. Mise
16. SvParastā liturģiskā laikposma
XXIX svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
17. Pr 8.00 Sv. Mise
18. Ot 18.00 Sv. Mise
19. Tr Sv. Jāzepa godināšanai veltītā diena Ludzas draudzē9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
nodomos atstātos pie Sv. Jāzepa altāra
20. Ce17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
21. Pk8.00 Sv. Mise
22. Se8.00 Sv. Mise
23. SvParastā liturģiskā laikposma
XXX svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
24. Pr8.00 Sv. Mise
25. Ot 18.00 Sv. Mise
26. Tr 8.00 Sv. Mise
27. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
28. Pk 8.00 Sv. Mise
29. Se 8.00 Sv. Mise
30. SvParastā liturģiskā laikposma
XXXI svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
31. Pr8.00 Sv. Mise

Aizlūgumi par mirušiem ticīgajiem novembra mēnesī

1.11 OtVisu svēto diena10.00 Sv. Mise

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
2.11 TrVisu ticīgo mirušo piemiņas diena (Dvēseļu diena)10.00 Sv. Mise

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
3.11 Ce17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
4.11 PkMēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
Jēzus Sirds godam

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
5.11 SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
11.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
6.11 SvParastā liturģiskā laikposma
XXXII svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
7.11 Pr8.00 Sv. Mise

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
8.11 OtVisu svēto dienas oktāvas
aizlūgumu par mirušiem noslēguma diena
17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem

Draudzes kalendārs septembrim

1. Ce (Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
2. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
3. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis, vada priesteris
10.00 Sv. Mise
4. SvParastā liturģiskā laikposma
XXIII svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
5. Pr8.00 Sv. Mise
6. Ot18.00 Sv. Mise
7. Tr 8.00 Sv. Mise
8. CeVissv. Jaunavas Marijas dzimšanas svētki17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
9. Pk8.00 Sv. Mise
10. Se 8.00 Sv. Mise
11. Sv Parastā liturģiskā laikposma
XXIV svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
12. Pr8.00 Sv. Mise
13. Ot 18.00 Sv. Mise
14. Tr Sv. Krusta pagodināšanas svētki8.00 Sv. Mise
15. Ce Vissv.Jaunava Marija – Sāpju Māte17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
16. Pk8.00 Sv. Mise
17. Se 8.00 Sv. Mise
18. Sv Parastā liturģiskā laikposma
XXV svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
19. Pr9.00 Sv. Jāzepa stunda
10.00 Sv. Mise nodomos saliktajos pie Sv.Jāzepa altāra
20. Ot 18.00 Sv. Mise
21. Tr 8.00 Sv. Mise
22. Ce Sākas novenna pirms Sv.Terēzes svētkiem (katru dienu pēc Sv.Mises)17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
23. Pk8.00 Sv. Mise
24. Se8.00 Sv. Mise
25. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVI svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
26. Pr8.00 Sv. Mise
27. Ot18.00 Sv. Mise
28. Tr 8.00 Sv. Mise
29. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
30. Pk 8.00 Sv. Mise
1.okt. SeSākas Rožukroņa mēnesis
(Mēn. I sestdiena)
Sv. Terēze no Bērna Jēzus
9.00 Adorācija, Rožukronis, vada priesteris
10.00 Sv. Mise

Svētība ar Sv. Terēzes relikvijām
2.okt. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVII svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise

LUDZAS BAZNĪCAS KALNĀ NOTIEK VĒSTURISKĀS DIEVMĀTES SKULPTŪRAS UN ANSAMBĻA RESTAURĀCIJA

1934. gadā kā pateicību Dievam par Pestīšanas 1900 gadu Lielo jubileju un par Latvijas Neatkarības 15 gadu jubileju Ludzas pilsēta un draudze uz baznīcas kalna malas uzstādīja Dievmātes Māras Zemes Karalienes skulptūru, kuru izveidoja ludzānietis Leons Tomašickis un iesvētīja bīskaps Jāzeps Rancāns.

Ludzas Dievmātes skulptūra atklāšanas brīdī, ka arī tagad pirms restaurācijas vēl ar redzamiem bojājumiem un pēc pirmiem atjaunošanas darbiem.
 • Padomju gados skulptūrai bija bojātas rokas, deguns un acu plakstiņi. Jau tagad var redzēt atjaunotus Dievmātes sākotnējos maigus vaibstus un smalkas rokas, kādus bija veidojis skulptūras autors un izveidotājs mūsu novadnieks Leons Tomašickis. Šos darbus ir veicis tēlnieks-restaurators Edvīns Krūmiņš.
 • Mūsdienīgā risinājumā ar iegrāvētu caurspīdīgu plāksni tiek arī atjaunots padomju gados nodauzīts uzraksts skulptūras postamenta marmora plāksnes apakšā, kurā bija rakstīts latīņu valodā “Lettonia Independente” (“Neatkarīgā Latvija” latīņu valodā).
 • Pašreiz tiek veidots jauns divpadsmit zvaigžņu kronis ar pūlēta misiņa zvaigznēm, ko izgatavo juvelieris Norberts Kudiņš.
 • Ar Ludzas novada pašvaldības atbalstu pakalna un postamenta apakša tiks bruģēta, lai apturētu monumentāla lūgšanas uzraksta Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria (“Lai ar savu mīļo bērnu mūs svētī Jaunava Marija” latīņu val.) bojājumus.
 • Nākamgad uz stabiem gar kāpnēm tiek plānotas atjaunot ziedu vāzes un dekoratīvus vārtiņus saskaņā ar 34.gada projektu, ka arī uzstādīt mūsdienīgu starmešu apgaismojumu.

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS,
LUDZAS DRAUDZES LOCEKĻI UN  BAZNĪCAS DRAUGI,

MĀRAS ZEMES KARALIENES SKULPTŪRA LUDZĀ
IR PIRMAIS PIEMINEKLIS VELTĪTS LATVIJAS NEATKARĪBAI
!
NO LUDZAS BAZNĪCAS KALNA MĀRAS ZEMES KARALIENE
SAVĀ ŽĒLSIRDĪBĀ UZLŪKO MŪS, MŪSU NOVADU, LATGALI UN LATVIJU,
DEBESĪS UZŅEMTA VIŅA SPER SOLI MUMS PRETĪ
UN SNIEDZ MUMS SAVAS VĒLĪGĀS ROKAS!

LŪDZAM ATBALSTĪT ŠOS DARBUS AR LŪGŠANU UN ZIEDOJUMU, KO VAR ATSTĀT PIE PRIESTERIEM SAKRISTEJĀ VAI ARĪ AR PĀRSKAITĪT DRAUDZES KONTĀ
LV85UNLA0050021220787

ATJAUNOTO SKULPTŪRU SVĒTDIEN 28.AUGUSTĀ
IESVĒTĪS RĒZEKNES-AGLONAS DIECĒZES BĪSKAPS
UN MŪSU NOVADNIEKS VIŅA EKSELENCE JĀNIS BULIS.

Lai ar savu mīļo bērnu jūs svētī Jaunava Marija!

MĪLESTĪBĀ UZ DIEVMĀTI,
DRAUDZES PRĀVESTS RODIONS DOĻA

Draudzes kalendārs augustam

1. Pr 8.00 Sv. Mise
2. Ot 18.00 Sv. Mise
3. Tr 8.00 Sv. Mise
4. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
5. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
6. Se Kunga Pārveidošanās svētki
(Mēn. I sestdiena)

Sākas draudzes novenna pirms Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem
(katru dienu pēc Mises)
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
,
novennas 1. diena
7. SvParastā liturģiskā laikposma
XIX svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise,
novennas 2. diena
Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram
8. Pr 8.00 Sv. Mise,
novennas 3. diena
9. Ot 18.00 Sv. Mise,
novennas 4. diena
10. Tr 8.00 Sv. Mise,
novennas 5. diena
11. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
,
novennas 6. diena
12. Pk 8.00 Sv. Mise,
novennas 7. diena
13. Se 10.00 Sv. Mise (nodomā
par Ludzas novadu un visiem apbedītiem Ludzas kapos),
novennas 8. diena
13.00 kapusvētki Ludzas kapos
14. SvSv. bīskaps Meinards,
Latvijas aizbildnis
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
,
novennas 9. diena
15. PrVissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
, Procesija
16. Ot 18.00 Sv. Mise
17. Tr 8.00 Sv. Mise
18. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
19. Pk 9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
20. Se 8.00 Sv. Mise
21. SvParastā liturģiskā laikposma
XXI svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
22. Pr 8.00 Sv. Mise
23. Ot 18.00 Sv. Mise
24. Tr 8.00 Sv. Mise
25. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
26. Pk 8.00 Sv. Mise
27. Se 8.00 Sv. Mise
28. SvParastā liturģiskā laikposma
XXII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
29. Pr 8.00 Sv. Mise
30. Ot 18.00 Sv. Mise
31. Tr 8.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs jūlijam

1. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
2. Se (Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
3. SvParastā liturģiskā laikposma
XIV svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
4. Pr 8.00 Sv. Mise
5. Ot 18.00 Sv. Mise
6. Tr 8.00 Sv. Mise
7. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
8. Pk 8.00 Sv. Mise
9. Se 8.00 Sv. Mise
10. SvParastā liturģiskā laikposma
XV svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
11. Pr 8.00 Sv. Mise
12. Ot 18.00 Sv. Mise
13. Tr 8.00 Sv. Mise
14. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
15. Pk 8.00 Sv. Mise
16. Se 8.00 Sv. Mise
17. SvParastā liturģiskā laikposma
XVI svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
18. Pr 8.00 Sv. Mise
19. Ot 17.00 Sv. Jāzepa Stunda
18.00 Sv. Mise
20. Tr 8.00 Sv. Mise
21. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
22. Pk 8.00 Sv. Mise
23. Se 8.00 Sv. Mise
24. SvRīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
Pēc katras Sv. Mises svētība autovadītājiem un transportlīdzekļiem.
25. Pr 8.00 Sv. Mise
26. Ot 18.00 Sv. Mise
27. Tr 8.00 Sv. Mise
28. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
29. Pk 8.00 Sv. Mise
30. Se 8.00 Sv. Mise
31. SvParastā liturģiskā laikposma
XVIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs jūnijam

1. Tr 8.00 Sv. Mise
2. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
3. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
4. Se (Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
5. SvSvētā Gara nosūtīšana Vasarsvētki9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
6. PrVissv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte8.00 Sv. Mise
7. Ot 18.00 Sv. Mise
8. Tr 8.00 Sv. Mise
9. CeKungs Jēzus Kristus – Augstais un mūžīgais priesteris17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
10. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
11. Se 8.00 Sv. Mise
12. SvVissvētā Trīsvienība9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
13. Pr 8.00 Sv. Mise
14. Ot 18.00 Sv. Mise
15. Tr 8.00 Sv. Mise
16. CeKristus Vissvētā Miesa un Asinis10.00 Sv. Mise
17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
17. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
18. Se 8.00 Sv. Mise
19. SvKristus Vissvētās Miesas un Asins svētku oktāvas svētdiena9.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija ar 4 Evaņģēlijiem
11.00 Sv. Mise
Tiek svētītas lauku zāles un ziedi.
20. Pr 8.00 Sv. Mise
21. Ot 18.00 Sv. Mise
22. Tr 8.00 Sv. Mise
23. CeJāņa Kristītāja dzimšanas diena17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
24. PkVissvētā Jēzus Sirds9.00Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
25. Se 8.00 Sv. Mise
26. SvParastā liturģiskā laikposma
XIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
27. Pr 8.00 Sv. Mise
28. Ot 18.00 Sv. Mise
29. Tr Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
30. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise