Aicinām uz Skaistkalni, Bārbeli un Kurmeni

Ludzas katoļu draudze aicina Ludzas novada iedzīvotājus apmeklēt Kanepenes vai Dižmāras svētkus Skaistkalnes Latvijas Ģimeņu aizbildnes svētvietā š.g. 5.augustā, dienā, kas ir sevišķi veltīta Latvijas ģimeņu stiprināšanai. Pēc Skaistkalnes apmeklēsim Bārbeles zēnu pamatskolu “Saknes un Spārni” un atjaunoto Kurmenes baznīcas un muižas kompleksu.

 • Programma:
 • 6.00 izbraukšana no Ludzas
  ~9.30 ierašanās Skaistkalnē
 • 9.00 – 15.00 Dižmāras tirgus
 • 10.00 Ērģeļu mūzikas koncerts baznīcā
 • 11.00 Radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem
 • 11.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija – par ģimenēm, kuras nonākušās grūtībās
 • 12.00 Svētā Mise – lai mūsu ģimenes ir ticības un cerības nodošanas skolotājas
  (vadīs Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs Liepājas bīskaps Viktors Stulpins)
 • Sv.Mises laikā:
  Laulības Sakramenta solījumu atjaunošana
  Svētība mātēm, kas gaida bērnu
  Svētība laulātajiem un bērniem
  Euharistiskā procesija
  Latvijas valsts himna
 • Sadraudzība pēc dievkalpojuma
  ~16.00 Bārbeles apmeklējums
  ~17.30 Kurmenes muižas apmeklējums

  Atgriešanās Ludzā ~22.00

Atbalsta Ludzas novada dome.

Izbraukšana no Ludzas 5. aug. plkst. 6.00.
Ziedojums 10 €
INFO un PIETEIKŠANĀS pie Ērikas 26 164 247

Draudzes kalendārs jūlijam (2023)

Karmela Dievmātes svētbilde no nodegušās Ludzas baznīcas (Rundāles pils muzeja krājumos) CC Rodions Doļa
1.SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
2.SvParastā liturģiskā laikposma
XIII svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums

11.00 Sv. Mise
3.Pr8.00 Sv. Mise
4.Ot 18.00 Sv. Mise
5.Tr 8.00 Sv. Mise
6.Ce Mēn. I ceturtdiena17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
7.PkMēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise


20:00 Nakts Adorācija līdz rīta misei

Baznīca paliek atvērta visu nakti.
Nāc un pavadi laiku kopā Jēzu Euharistijā!
8.Se8.00 Sv. Mise
9.SvParastā liturģiskā laikposma
XIV svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
10.Pr8.00 Sv. Mise
11.Ot 18.00 Sv. Mise
12.Tr 8.00 Sv. Mise
13.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
14.Pk 8.00 Sv. Mise
15.Se 8.00 Sv. Mise


18.00 Koncertmeditācija “Svētajai Terēzei no Lizjē – 150”

Koncertā piedalās:
3×3 saieta kopa (Vitas Timmermanes-Mooras vadībā),
Isnaudas vokālais ansamblis (vadītāja Ināra Mikijanska),
Solvita Ivanova (ērģeles),
pr.Rodions Doļa (kokle).
16.SvParastā liturģiskā laikposma
XV svētdiena

Karmela kalna jeb Skapulāra Dievmātes diena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
17.Pr8.00 Sv. Mise
18.Ot 18.00 Sv. Mise
19.Tr 9.00 Sv. Jāzepa Stunda

10.00 Sv. Mise

nodomos saliktajos pie Sv.Jāzepa altāra
20.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
21.Pk 8.00 Sv. Mise
22.Se 8.00 Sv. Mise
23.Sv
Parastā liturģiskā laikposma
XVI svētdiena


Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. MisePēc katras Sv. Mises svētība autovadītājiem un transportlīdzekļiem lūdzot Sv.Kristofora, autovadītāju un ceļinieku debesu aizbildniecību
24.Pr8.00 Sv. Mise
25.Ot Sv. apustulis Jēkabs18.00 Sv. Mise
26.Tr 8.00 Sv. Mise
27.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
28.Pk 8.00 Sv. Mise
29.Se 8.00 Sv. Mise
30.SvParastā liturģiskā laikposma
XVII svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
31.Pr8.00 Sv. Mise

PAZIŅOJUMI:
Tuvojas noslēgumam mūsu baznīcas vēsturisko ērģeļu restaurācija. Šajā svinīgajā notikumā diecēzes V.E. bīskaps Jānis Bulis apmeklēs Ludzas draudzi 27.augustā: Sv. Mise plkst. 11.00
Mises laikā tiks piešķirts Iestiprināšanas Sakraments.

Draudzes kalendārs jūnijam (2023)

1.Ce Kungs Jēzus Kristus – Augstais un mūžīgais priesteris
Mēn. I ceturtdiena
17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
2.PkMēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise


20:00 Nakts Adorācija līdz rīta misei
Baznīca paliek atvērta visu nakti.
Nāc un pavadi laiku kopā Jēzu Euharistijā!
3.SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
4.SvVissvētā Trīsvienība9.00 Sv. Mise
par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos svētdien
Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums

11.00 Sv. Mise
5.Pr8.00 Sv. Mise
6.Ot18.00 Sv. Mise
7. Tr 8.00 Sv. Mise
8. Ce Kristus Vissvētā Miesa un Asinis10.00 Sv. Mise

17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
9. Pk8.00 Sv. Mise
10.Se 8.00 Sv. Mise
11.Sv Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētku oktāvas svētdiena9.00 Sv. Mise
par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos

Euharistiskā procesija
ar Četru Evaņģēliju lasīšanu

11.00 Sv. Mise

par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos svētdien
Tiek svētītas lauku zāles un ziedi.
12.Pr9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
13.OtSv.Antons no Padujas,
priesteris un Baznīcas doktors,
viens no Ludzas draudzes debesu aizbildņiem
18.00 Sv. Mise
14.Tr 8.00 Sv. Mise
15.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
16.PkVissvētā Jēzus Sirds9.00 Adorācija,
Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
17.Se 8.00 Sv. Mise
18.Sv Parastā liturģiskā laikposma
XI svētdiena
9.00 Sv. Mise
par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos

11.00 Sv. Mise

par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos
19.Pr9.00 Sv. Jāzepa Stunda

10.00 Sv. Mise

nodomos saliktajos pie Sv.Jāzepa altāra
20.Ot 18.00 Sv. Mise
21.Tr 8.00 Sv. Mise
22.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
23.Pk8.00 Sv. Mise
24.SeJāņa Kristītāja dzimšanas diena12.00 Sv. Mise
25.SvParastā liturģiskā laikposma
XII svētdiena 
9.00 Sv. Mise
par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos

11.00 Sv. Mise

par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos
26.Pr8.00 Sv. Mise
27.Ot 18.00 Sv. Mise
28.Tr 8.00 Sv. Mise
29.Ce Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils10.00 Sv. Mise

17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
30.Pk 8.00 Sv. Mise
1.jūl.
Se
Mēn. I sestdiena
2.jūl.
Sv
 Parastā liturģiskā laikposma
XIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos
Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums

11.00 Sv. Mise

SVARĪGS PAZIŅOJUMS:
Tuvojas noslēgumam mūsu baznīcas vēsturisko ērģeļu restaurācija. Šajā svinīgajā notikumā diecēzes V.E. bīskaps Jānis Bulis apmeklēs Ludzas draudzi 27.augustā: Sv. Mise plkst. 11.00.

Mises laikā tiks piešķirts Iestiprināšanas Sakraments.

Draudzes kalendārs maijam (2023)

1.PrSv. Jāzeps strādnieku aizbildnis9.00 Adorācija, Rožukronis

10.00 Sv. Mise, Litānija Sv. Jāzepam
2.Ot18.00 Sv. Mise
3.Tr 8.00 Sv. Mise
4. Ce Mēn. I ceturtdiena17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
5. Pk Mēn. I piektdiena9.00 Adorācija
10.00 Sv. Mise

20:00 Nakts Adorācija līdz rīta misei
Baznīca paliek atvērta visu nakti.
Nāc un pavadi laiku kopā Jēzu Euharistijā!
6. Se Mēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
7. SvLieldienu V svētdiena
Mēneša I svētdiena
9.00 Sv. Mise
Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums

11.00 Sv. Mise
8.Pr8.00 Sv. Mise
9.Ot 18.00 Sv. Mise
10.Tr 8.00 Sv. Mise
11.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
12. Pk 8.00 Sv. Mise
13. Se 8.00 Sv. Mise
14. Sv Lieldienu VI svētdiena9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
15. Pr8.00 Sv. Mise
16.Ot 18.00 Sv. Mise
17. Tr 8.00 Sv. Mise
18. Ce Kunga Debesīs uzkāpšanas svētki10.00 Sv. Mise

17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
19. Pk 9.00 Sv. Jāzepa Stunda

10.00 Sv. Mise

nodomos saliktajos pie Sv.Jāzepa altāra
20.Se 8.00 Sv. Mise
21. Sv Lieldienu VII svētdiena9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
22.Pr8.00 Sv. Mise
23.Ot 18.00 Sv. Mise
24.Tr 8.00 Sv. Mise
25.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
26. Pk8.00 Sv. Mise
27.Se 8.00 Sv. Mise
28.SvSvētā Gara nosūtīšana jeb Vasarsvētki 9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
29.Pr8.00 Sv. Mise
30.Ot 18.00 Sv. Mise
31.TrVissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšana8.00 Sv. Mise

Maija mēnesī dziedāsim Vissv. Jaunavas Marijas litāniju darbadienās pēc katras Sv. Mises, svētdienās pēc Sv. Mises 9.00.

Maijs ir Dievmātes godam veltīts mēnesis, kurā piekopjam dievbijīgo tradīciju dziedāt un lūgties pie ceļmalu krucifiksiem . Aicinām ikvienu sakopt un izpušķot Jūsu māju tuvumā esošos krucifiksus, ka arī pievienoties kopīgajai lūgšanai pievienot.

KAPUSVĒTKI LUDZAS KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS 2023.gadā

Kapusvētki kādā Latgales draudzē
3. jūnijā sestdien

12:00 Cilviču k.
13:00 Meļašku k.

Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos svētdien 4.06. plkst. 9:00
4. jūnijā svētdien

13:00 Vērņu k.
14:00 Lauču k.

Sv. Mise par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos svētdien 11.06. plkst. 11:00
10. jūnijā sestdien

12:00 Eipļu k.
13:00 Zapānu k.
14:00 Sondaru k.

Sv. Mise par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos svētdien 11.06. plkst. 9:00
11. jūnijā svētdien

13:00 Utičevas k.
14:00 Rudzīšu k.

Sv. Mise par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos svētdien 18.06. plkst. 11:00
17. jūnijs sestdien

12:00 Kaļvu k.
13:00 Bleivu k.
14:00 Seļekovas k.

Sv. Mise par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos svētdien 18.06. plkst. 9:00
18. jūnijā svētdien

13:00 Skradeļu k.
14:00 Franapoles k.

Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos svētdien 25.06. plkst. 11:00
24. jūnijā sestdien

13:00 Dzerkaļu k.
14:00 Tutinu k.
15:00 Soidu k.

Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos svētdien 25.06. plkst. 9:00
25. jūnijā svētdien

13:00 Zvirgzdenes k.
14:00 Meža k.

Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos svētdien 2.07. plkst. 9:00
12. augustā sestdien

13:00 Ludzas k.

Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos svētdien 13.08. plkst. 9:00

Draudzes kalendārs aprīlim (2023)

1. SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
2. SvPalmu svētdiena
Lielās nedēļas sākums
9.00 Sv. Mise, Krustaceļš

11.00 
Svinīgā procesija ar palmu un pūpolu zariem
Sv. Mise, „Ryugtōs sōpes”
3. PrLielās nedēļas pirmdiena8.00 Sv. Mise
4. OtLielās nedēļas otrdiena17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
5. Tr Lielās nedēļas trešdiena
(noslēdzas Lielā gavēņa laiks)
8.00 Sv. Mise
6. CeLielā ceturtdiena18.00 Kunga Pēdējo vakariņu
Sv. Mise

Procesija uz „Tumsību” altāri,

“Ryugtōs sōpes”
7. PkLielā piektdiena
(Stingrs gavēnis)
15.00 Kunga ciešanu liturģija

18.00 Krustaceļš (pa pilsētas ielām)
8. Se Lielā sestdienaAdorācija visu dienu

11.00 Lieldienu maltītes svētīšana

Sāpju Dievmātes stunda (vada draudze)
Grēksūdzes iespēja
20.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJA

Lieldienu maltītes svētīšana
9. SvKUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS10.00 LIELDIENU PROCESIJA UN REZUREKCIJAS SV. MISE

10. PrLieldienu oktāva10.00 Sv. Mise
11. OtLieldienu oktāva18.00 Sv. Mise
12. TrLieldienu oktāva10.00 Sv. Mise
13. CeLieldienu oktāva17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
14. PkLieldienu oktāva10.00 Sv. Mise
15. SeLieldienu oktāva10.00 Sv. Mise
16. SvDieva Žēlsirdības svētdiena9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
17. Pr8.00 Sv. Mise
18. Ot18.00 Sv. Mise
19. TrSv. Jāzepa godināšanas diena9.00 Sv. Jāzepa stunda
10.00 Sv. Mise
20. Ce17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
21. Pk8.00 Sv. Mise
22. Se8.00 Sv. Mise
23. SvLieldienu III svētdiena9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
24. Pr 8.00 Sv. Mise
25. Ot 18.00 Sv. Mise
26. Tr 8.00 Sv. Mise
27. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
28. PkSv. Katrīna no Sjēnas, Eiropas aizbildne8.00 Sv. Mise
29. Se 8.00 Sv. Mise
`30.SvLieldienu IV svētdiena
Labā Gana svētdiena veltīta lūgšanai par aicinājumiem uz priesterību
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
1. maijs
Pr
Sv. Jāzeps strādnieku aizbildnis9.00 Adorācija, Rožukronis

10.00 Sv. Mise
, Litānija Sv. Jāzepam

Draudzes kalendārs martam

1. Tr8.00 Sv. Mise
2. Ce  Mēn. I ceturtdiena17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
3. Pk Mēn. I piektdiena9.00 Krustaceļš
10.00 Sv. Mise
Jēzus Sirds dievkalpojums
4. SeMēn. I sestdiena 9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
, Krustaceļš
5. SvGavēņa II svētdiena9.00 Sv. Mise
Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums, Krustaceļš

11.00 Sv. Mise

“Ryugtōs sōpes”
6. Pr8.00 Sv. Mise
7. Ot17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
8. Tr8.00 Sv. Mise
9. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
10. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
11. Se8.00 Sv. Mise
12. SvGavēņa III svētdiena9.00 Sv. Mise
 Krustaceļš

11.00 Sv. Mise

„Ryugtōs sōpes”
13. Pr 8.00 Sv. Mise
14. Ot17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
15. Tr8.00 Sv. Mise
16. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
17. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
18. Se8.00 Sv. Mise
19. SvGavēņa IV svētdiena9.00 Sv. Mise
 Krustaceļš

11.00 Sv. Mise

„Ryugtōs sōpes”
20. Pr Sv. Jāzepa,
draudzes aizbildņa,
svētki
obligātās svinības
10.00 Sv. Mise
Sv. Jāzepa litānija

17.00 Sv. Jāzepa stunda ar Veltīšanos Sv. Jāzepam
18.00 Sv. Mise
21. Ot17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
22. Tr8.00 Sv. Mise
23. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
24. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
25. SeKunga pasludināšana
svinības
10.00 Sv. Mise
26. Sv Gavēņa IV svētdiena9.00 Sv. Mise
 Krustaceļš

11.00 Sv. Mise

„Ryugtōs sōpes”
27. Pr 8.00 Sv. Mise
28. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
29. Tr8.00 Sv. Mise
30. Ce17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
31. Pk8.00 Sv. Mise, Krustaceļš

Draudzes kalendārs februārim

1. Tr 8.00 Sv. Mise
2. CeKunga prezentācijas svētki jeb Sveču diena
(Mēn. I ceturtdiena)
10.00 Sv. Mise

17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
(Katrā sv. Misē tiks svētītas sveces)
3. PkSv.Blazijs
(Mēn. I piektdiena)
9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise

18.00 Sv. Mise
(Pēc katras sv. Mises svētība pret kakla slimībām.)
4. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
5. SvParastā liturģiskā laika 5.svētdiena

Sv. Agate
9.00 Sv. Mise
Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums

11.00 Sv. Mise
(Maizes, ūdens un sāls svētīšana pret uguns nelaimēm.)
6. Pr8.00 Sv. Mise
7. Ot18.00 Sv. Mise
8. Tr 8.00 Sv. Mise
9. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
10. Pk 8.00 Sv. Mise
11. SeVissv. J. Marija – Lurdas Dievmāte
Pasaules Slimnieku diena
10.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem
12. SvParastā liturģiskā laika 6.svētdiena9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
13. Pr8.00 Sv. Mise
14. Ot 18.00 Sv. Mise
15. Tr 8.00 Sv. Mise
16. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
17. Pk 8.00 Sv. Mise
18. Se 8.00 Sv. Mise
19. SvParastā liturģiskā laika 7.svētdiena9.00 Sv. Mise nodomos atstātos pie Sv. Jāzepa

11.00 Sv. Mise
20. Pr8.00 Sv. Mise
21. Ot 18.00 Sv. Mise
22. TrPelnu trešdiena
Lielā gavēņa sākums
Stingrs gavēni
s
10.00 Sv. Mise

18.00 Sv. Mise

Katras Sv. Mises laikā Pelnu kaisīšana uz galvas – gandarīšanas un atgriešanās simbols
23. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
24. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
25. Se 8.00 Sv. Mise
26. SvGavēņa 1. svētdiena 9.00 Sv. MiseKrustaceļš

11.00 Sv. Mise
,
„Ryugtōs sōpes”
27. Pr8.00 Sv. Mise
28. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise