Kristāla kristāmtrauks

Ludzas baznīcā atrodas kristāla kristāmtrauks, kas ir unikāls laikmetīgās mākslas meistardarbs, ko veidoja izcila latviešu stikla māksliniece Anda Munkevica kopā ar AM Studio komandu.

Latīniski kristāmtrauku sauc par fons baptismalis jeb “kristības avots”, jo kristāmtrauks simboliski kļūst par “ūdens avotu, kas virst mūžīgajai dzīvei” (sal. Jāņa 4,14).

Kristāmtrauks ir apaļš, jo aplis simbolizē mūžību, bet reizē tas simbolizē arī mātes klēpi, jo Baznīca ir māte, kas ar Vārda sludināšanu un Svēto Sakramentu svinēšanu dzemdē mūs kā Dieva bērnus mūžīgajai dzīvei.

Kristāmtrauka veidolu iedvesmoja Sv. pāvesta Jāņa Pāvila II vārdi
“Dievs raksta taisni uz cilvēku šķībām līnijām” (1986.30.04).

Šī doma par Dieva apredzību un spēku darboties un pārveidot vēsturi ir attēlota divās kristāmtrauka detaļās
Vispirms mēs ieraugam koku mizu grumbainas rievas, kas apzīmē šīs “cilvēku šķības līnijas” jeb cilvēku kļūdu vēsturi un neveiksmju stāstus.
Tiem pāri klājas caurspīdīgs aplis, kas ir simbolizē “Dieva taisnu rokrakstu” visas cilvēces un katrā ticīgā personīgajā dzīvesstāstā.