KAPUSVĒTKI 2023

KAPUSVĒTKI LUDZAS KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS 2023.gadā

Kapusvētki kādā Latgales draudzē
3. jūnijā sestdien

12:00 Cilviču k.
13:00 Meļašku k.

Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos svētdien 4.06. plkst. 9:00
4. jūnijā svētdien

13:00 Vērņu k.
14:00 Lauču k.

Sv. Mise par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos svētdien 11.06. plkst. 11:00
10. jūnijā sestdien

12:00 Eipļu k.
13:00 Zapānu k.
14:00 Sondaru k.

Sv. Mise par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos svētdien 11.06. plkst. 9:00
11. jūnijā svētdien

13:00 Utičevas k.
14:00 Rudzīšu k.

Sv. Mise par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos svētdien 18.06. plkst. 11:00
17. jūnijs sestdien

12:00 Kaļvu k.
13:00 Bleivu k.
14:00 Seļekovas k.

Sv. Mise par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos svētdien 18.06. plkst. 9:00
18. jūnijā svētdien

13:00 Skradeļu k.
14:00 Franapoles k.

Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos svētdien 25.06. plkst. 11:00
24. jūnijā sestdien

13:00 Dzerkaļu k.
14:00 Tutinu k.
15:00 Soidu k.

Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos svētdien 25.06. plkst. 9:00
25. jūnijā svētdien

13:00 Zvirgzdenes k.
14:00 Meža k.

Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos svētdien 2.07. plkst. 9:00

12. augustā sestdien

13:00 Ludzas k.

Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos svētdien 13.08. plkst. 9:00