KONTAKTI

Dārgie brāļi un māsas, ja jūs vēlaties satikt priesteri, lai pieteiktu Kristības, Laulības, Sv.Mises nodomu, sirmgalvju un sirgstošo apmeklējumu apmeklējumu mājās vai kristīgo izvadīšanu, lūdzam izmantot ikdienas iespēju satikt priesteri baznīcas zakristejā pēc Sv.Mises (laikus skat.mēneša kalendārā) vai arī telefoniski sarunāt tikšanos draudzes namā citā laikā.

Ludzas draudzē kalpo

Ludzas draudzes vikārs
Juris Skutels
mob. 28604045
e-pasts: juris.skutels@gmail.com
Ludzas draudzes prāvests
un Ludzas dekanāta dekāns
Jēkabs Rodions Doļa
mob. 20240098
e-pasts: rodionsdola@gmail.com
Ludzas draudzes vikārs
Lauris Kārklis
mob. 28255009
e-pasts: karklis.lauris@gmail.com
(2023. septembris-2024.jūnijs studiju komandējumā Romā)(2023. septembris-2024.jūnijs studiju komandējumā Romā)Pastāvīgi kalpo
Ludzas draudzē

Oficiāls saziņas ar draudzes prāvestu e-pasts ✉️ ludzasbaznica@gmail.com

Draudzes dievkalpojumu tiešraides ⓕ facebook lapā