Draudzes priesteri

Ludzas draudzē kalpo

Ludzas draudzes prāvests
un Ludzas dekanāta dekāns
Rodions Doļa
mob. 20240098
e-pasts: rodionsdola@gmail.com
(2022. septembris – decembris studiju komandējumā Romā)
Ludzas draudzes vikārs
Juris Skutels
mob. 28604045
e-pasts: juris.skutels@gmail.com
(2022. septembris – 2023. jūnijs studiju komandējumā Romā)
Ludzas draudzes vikārs
Lauris Kārklis
mob. 28255009
e-pasts: karklis.lauris@gmail.com
Pastāvīgi kalpo Ludzas draudzē

Dārgie brāļi un māsas, ja jūs vēlaties satikt priesteri, lai pieteiktu Kristības, Laulības, Sv.Mises nodomu, sirmgalvju un sirgstošo apmeklējumu apmeklējumu mājās vai kristīgo izvadīšanu, lūdzam izmantot ikdienas iespēju satikt priesteri baznīcas zakristejā pēc Sv.Mises (laikus skat.mēneša kalendārā) vai arī telefoniski sarunāt tikšanos draudzes namā citā laikā.

Oficiāls saziņas ar draudzes prāvestu e-pasts ✉️ ludzasbaznica@gmail.com

Draudzes dievkalpojumu tiešraides ⓕ facebook lapā