Draudzes kalendārs jūlijam

1. Pr8.00 Sv. Mise
2. Ot18.00 Sv. Mise
3. TrSv. Apustulis Toms8.00 Sv. Mise
4. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
5. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
6. Se (Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
7. SvParastā liturģiskā laikposma
XIV svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
8. Pr 8.00 Sv. Mise
9. Ot 18.00 Sv. Mise
10. Tr 8.00 Sv. Mise
11. CeSv. Benedikts17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
12. Pk 8.00 Sv. Mise
13. Se 8.00 Sv. Mise
14. SvParastā liturģiskā laikposma
XV svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
15. Pr Sv. Bonaventūra8.00 Sv. Mise
16. Ot 18.00 Sv. Mise
17. Tr 8.00 Sv. Mise
18. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
19. Pk 10.00 Sv. Mise
nodomos saliktajos pie Sv.Jāzepa altāra


19:00 Nakts Adorācija līdz rīta misei
Baznīca paliek atvērta visu nakti.
Nāc un pavadi laiku kopā Jēzu Euharistijā!
20. Se 8.00 Sv. Mise
21. SvParastā liturģiskā laikposma
XVI svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
22. Pr Sv, Marija Magdalēna8.00 Sv. Mise
23. Ot Sv. Brigita17.00 Sv. Jāzepa Stunda
18.00 Sv. Mise
24. Tr 8.00 Sv. Mise
25. Ce Sv. Apustulis Jēkabs17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
26. Pk Sv. Joahims un Sv. Anna8.00 Sv. Mise
27. Se 8.00 Sv. Mise
28. SvRīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
29. Pr Sv. Marta, Marija un Lācars8.00 Sv. Mise
30. Ot 18.00 Sv. Mise
31. Tr Sv. Ignācijs no Lojolas8.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs aprīlim

5. Pk(Mēn. I piektdiena)
10.00 Sv. Mise
, Jēzus Sirds dievkalpojums
6. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
7. SvDieva Žēlsirdības svētdiena9.00 Sv. Mise, adorācija, Jēzus sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
8. PrKunga pasludināšanas svētki10.00 Sv. Mise
9. Ot 
18.00 Sv. Mise
10. Tr 8.00 Sv. Mise
11. Ce17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
12. Pk 8.00 Sv. Mise
13. Se 8.00 Sv. Mise
14. SvLieldienu III svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
15. Pr8.00 Sv. Mise
16. Ot18.00 Sv. Mise
17. Tr8.00 Sv. Mise
18. Ce
17:00 adorācija
18.00 Sv. Mise
19. Pk9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
19:00 Adorācija nakts garumā līdz rīta Misei
“Esiet nomodā un lūdziet Dievu” (Mateja 26,41)
20. Se8.00 Sv. Mise
21. SvLieldienu IV svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
22. Pr8.00 Sv. Mise
23. Ot18.00 Sv. Mise
24. Tr8.00 Sv. Mise
25. CeSv. Ev. Marks, svētki17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
26. Pk8.00 Sv. Mise
27. Se8.00 Sv. Mise
28. SvLieldienu V svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
29. Pr Sv. Katrīna no Sjēnas, Eiropas aizbildne8.00 Sv. Mise
30. Ot 18.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs augustam

1. Pr 8.00 Sv. Mise
2. Ot 18.00 Sv. Mise
3. Tr 8.00 Sv. Mise
4. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
5. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
6. Se Kunga Pārveidošanās svētki
(Mēn. I sestdiena)

Sākas draudzes novenna pirms Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem
(katru dienu pēc Mises)
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
,
novennas 1. diena
7. SvParastā liturģiskā laikposma
XIX svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise,
novennas 2. diena
Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram
8. Pr 8.00 Sv. Mise,
novennas 3. diena
9. Ot 18.00 Sv. Mise,
novennas 4. diena
10. Tr 8.00 Sv. Mise,
novennas 5. diena
11. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
,
novennas 6. diena
12. Pk 8.00 Sv. Mise,
novennas 7. diena
13. Se 10.00 Sv. Mise (nodomā
par Ludzas novadu un visiem apbedītiem Ludzas kapos),
novennas 8. diena
13.00 kapusvētki Ludzas kapos
14. SvSv. bīskaps Meinards,
Latvijas aizbildnis
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
,
novennas 9. diena
15. PrVissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
, Procesija
16. Ot 18.00 Sv. Mise
17. Tr 8.00 Sv. Mise
18. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
19. Pk 9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
20. Se 8.00 Sv. Mise
21. SvParastā liturģiskā laikposma
XXI svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
22. Pr 8.00 Sv. Mise
23. Ot 18.00 Sv. Mise
24. Tr 8.00 Sv. Mise
25. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
26. Pk 8.00 Sv. Mise
27. Se 8.00 Sv. Mise
28. SvParastā liturģiskā laikposma
XXII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
29. Pr 8.00 Sv. Mise
30. Ot 18.00 Sv. Mise
31. Tr 8.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs jūnijam

1. Tr 8.00 Sv. Mise
2. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
3. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
4. Se (Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
5. SvSvētā Gara nosūtīšana Vasarsvētki9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
6. PrVissv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte8.00 Sv. Mise
7. Ot 18.00 Sv. Mise
8. Tr 8.00 Sv. Mise
9. CeKungs Jēzus Kristus – Augstais un mūžīgais priesteris17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
10. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
11. Se 8.00 Sv. Mise
12. SvVissvētā Trīsvienība9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
13. Pr 8.00 Sv. Mise
14. Ot 18.00 Sv. Mise
15. Tr 8.00 Sv. Mise
16. CeKristus Vissvētā Miesa un Asinis10.00 Sv. Mise
17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
17. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
18. Se 8.00 Sv. Mise
19. SvKristus Vissvētās Miesas un Asins svētku oktāvas svētdiena9.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija ar 4 Evaņģēlijiem
11.00 Sv. Mise
Tiek svētītas lauku zāles un ziedi.
20. Pr 8.00 Sv. Mise
21. Ot 18.00 Sv. Mise
22. Tr 8.00 Sv. Mise
23. CeJāņa Kristītāja dzimšanas diena17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
24. PkVissvētā Jēzus Sirds9.00Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
25. Se 8.00 Sv. Mise
26. SvParastā liturģiskā laikposma
XIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
27. Pr 8.00 Sv. Mise
28. Ot 18.00 Sv. Mise
29. Tr Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
30. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise

KAPUSVĒTKI LUDZAS KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS 2022. gadā

4. jūnijā sestdien
Cilviču k. 12.00
Meļašku 13.00

Baznīcā 10.00 Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos
5. jūnijā svētdien
Vērņu k. 13.00
Lauču k. 14.00

Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Vērņu un Lauču kapos
11. jūnijā sestdien
Eipļu k. 12.00
Zapānu k. 13.00
Sondaru k. 14.00

Baznīcā 8.00 Sv. Mise par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos
12. jūnijā svētdien
Utičevas k. 13.00
Rudzīšu k. 14.00


Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos
18. jūnijs sestdien
Kaļvu k. 12.00
Bleivu k. 13.00
Seļekovas k. 14.00

Baznīcā 8.00 Sv. Mise par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos
19. jūnijā svētdien
Skradeļu k. 13.00
Franapoles k. 14.00


Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos
25. jūnijā sestdien
Dzerkaļu k. 12.00
Tutinu k. 13.00
Soidu k. 14.00

Baznīcā 8.00 Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos
26. jūnijā svētdien
Zvirgzdenes k. 13.00
Meža k. 14.00


Baznīcā 11.00 Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos
13. augustā sestdien
Ludzas k. 13.00

Baznīcā 10.00 Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos

Draudzes kalendārs maijam

1. SvLieldienu III svētdiena9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
2. Pr8.00 Sv. Mise
3. Ot 18.00 Sv. Mise
4. Tr 8.00 Sv. Mise
5. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
6. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
7. Se (Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
8. SvLieldienu IV svētdiena
Labā Gana svētdiena
(Veltīta lūgšanai par aicinājumiem uz priesterību)
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
9. Pr 8.00 Sv. Mise
10. Ot 18.00 Sv. Mise
11. Tr 8.00 Sv. Mise
12. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
13. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
14. Se 8.00 Sv. Mise
15. SvLieldienu V svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
16. Pr 8.00 Sv. Mise
17. Ot 18.00 Sv. Mise
18. Tr 8.00 Sv. Mise
19. Ce 17.00 Sv. Jāzepa Stunda
18.00 Sv. Mise
20. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
21. Se 8.00 Sv. Mise
22. SvLieldienu VI svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
23. Pr 8.00 Sv. Mise
24. Ot 18.00 Sv. Mise
25. Tr 8.00 Sv. Mise
26. CeKunga Debesīs uzkāpšanas svētki10.00 Sv. Mise
17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
27. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
28. Se 8.00 Sv. Mise
29. SvLieldienu VII svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
30. Pr 8.00 Sv. Mise
31. OtVissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšana18.00 Sv. Mise

Maija mēnesī dziedāsim Vissv. Jaunavas Marijas litāniju darbadienās pēc katras Sv. Mises, svētdienās pēc Sv. Mises 9.00.

Maijs ir Dievmātes godam veltīts mēnesis, kurā piekopjam maija lūgšanu pie krucifiksiem dievbijīgo tradīciju. Aicinājums ikvienam sakopt un izpušķot tuvumā esošos krucifiksus.

Draudzes kalendārs martam

1. Ot 18.00 Sv. Mise
2. TrPelnu trešdiena
(Lielā gavēņa sākums)
10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
(Katras Sv. Mises laikā Pelnu kaisīšana uz galvas – gandarīšanas un atgriešanās simbols)
3. Ce(Mēn. I ceturtdiena)17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
4. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Krustaceļš
10.00 Sv. Mise
, Jēzus Sirds dievkalpojums
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
5. Se(Mēn. I sestdiena)9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
, Krustaceļš
6. SvLielā Gavēņa
I svētdiena
9.00 Sv. Mise, Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums, Krustaceļš
11.00 Sv. Mise, „Ryugtōs sōpes”
7. Pr8.00 Sv. Mise
8. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
9. Tr 8.00 Sv. Mise
10. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
11. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
12. Se 8.00 Sv. Mise
13. SvLielā Gavēņa
II svētdiena
9.00 Sv. Mise, Krustaceļš
11.00 Sv. Mise
, „Ryugtōs sōpes”
14. Pr 8.00 Sv. Mise
15. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
16. Tr 8.00 Sv. Mise
17. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
18. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
19. SeSv. Jāzepa, draudzes aizbildņa, svētki
obligātās svinības
9.00 Sv. Jāzepa stunda ar veltīšanos sv. Jāzepam
10.00 Sv. Mise
20. SvLielā Gavēņa
III svētdiena
9.00 Sv. Mise, Krustaceļš
11.00 Sv. Mise
, „Ryugtōs sōpes”
21. Pr 8.00 Sv. Mise
22. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
23. Tr 8.00 Sv. Mise
24. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
25. PkKunga pasludināšana
svinības
10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
26. Se 8.00 Sv. Mise
27. SvLielā Gavēņa
IV svētdiena
9.00 Sv. Mise, Krustaceļš
11.00 Sv. Mise
, „Ryugtōs sōpes”
28. Pr 8.00 Sv. Mise
29. Ot 17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
30. Tr 8.00 Sv. Mise
31. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise

Sinodālais ceļš

Sinodālais ceļš ir vienreizēja pieredze katoļticīgajiem Latvijā un visā pasaulē. Tas piedāvā vairāk apzināties un izvērtēt to, ka esam Dieva Tauta. Mēs atrodamies kopīgā ceļā, kas izpaužas sekošanā Kristum Viņa dibinātajā Baznīcā. Gatavojoties uz Bīskapu sinodi 2023. gadā, pāvests Francisks rosina katrā diecēzē, draudzē un kopienā līdzdalību un dialogu šī kopīgā ceļa pieredzē, izvirzot konkrētus jautājumus padziļinātai izskatīšanai un izvērtēšanai.

Vairāk informācijas:

http://radieceze.lv/
https://katolis.lv/sinodalais-cels/

Aicinājums draudzes locekļiem aizpildīt anketu un to nosūtīt uz:

  1. r-a.sinodalais.cels@inbox.lv 
    vai uz
  2. Sinodālais ceļš
    Latgales iela 88
    Rēzekne, LV-4601

Draudzes kalendārs februārim

1. Ot 18.00 Sv. Mise
2. TrKunga prezentācijas svētki (Sveču diena)10.00 Sv. Mise
18.00 Sv. Mise
(Katrā sv. Misē tiks svētītas sveces)
3. Ce(Mēn. I ceturtdiena)
Sv.Blazijs
10.00 Sv. Mise
17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
(Pēc katras sv. Mises svētība pret kakla slimībām.)
4. Pk(Mēn. I piektdiena)9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
5. Se(Mēn. I sestdiena)
Sv. Agate
9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
(Maizes, ūdens un sāls svētīšana pret uguns nelaimēm.)
6. SvParastā liturģiskā laika 5.svētdiena9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
7. Pr8.00 Sv. Mise
8. Ot 18.00 Sv. Mise
9. Tr 8.00 Sv. Mise
10. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
11. PkVissv. J. Marija – Lurdas Dievmāte.
(Pasaules Slimnieku diena)
10.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem
18.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem
12. Se 8.00 Sv. Mise
13. SvParastā liturģiskā laika 6.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
14. Pr 8.00 Sv. Mise
15. Ot 18.00 Sv. Mise
16. Tr 8.00 Sv. Mise
17. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
18. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
19. Se 9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
20. SvParastā liturģiskā laika 7.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
21. Pr 8.00 Sv. Mise
22. Ot 18.00 Sv. Mise
23. Tr 8.00 Sv. Mise
24. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
25. Pk 8.00 Sv. Mise
18.00 Adorācija (ar muzikālu pavadījumu un meditācijām)
26. Se 8.00 Sv. Mise
27. SvParastā liturģiskā laika 8.svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
28. Pr 8.00 Sv. Mise