Draudzes kalendārs oktobrim

Oktobris Baznīcas tradīcijā ir Rožukroņa lūgšanai veltīts mēnesis.

1. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVI svētdiena

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus piemiņas diena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise
2. PrSvētie sargeņģeļi8.00 Sv. Mise
3. Ot 18.00 Sv. Mise
4. TrSv. Francisks no Asīzes8.00 Sv. Mise
5. CeMēn. I ceturtdiena
Sv. Faustīne Kovaļska
17.00 Adorācija, Rožukronis
18.00 Sv. Mise
6. Pk Mēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
7. Se Mēn. I sestdiena
Vissv. Jaunavas Marijas Rožukroņa Karalienes
piemiņas diena
9.00 Adorācija, rožukronis
10.00 Sv. Mise
8. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
9. Pr 8.00 Sv. Mise
10. Ot 18.00 Sv. Mise
11. Tr 8.00 Sv. Mise
12. Ce17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
13. Pk 8.00 Sv. Mise
14. Se 8.00 Sv. Mise
15. SvParastā liturģiskā laikposma
XXVIII svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
16. Pr 8.00 Sv. Mise
17. Ot Sv Ignācijs no Antiohijas18.00 Sv. Mise
18. Tr Sv. evaņģēlists Lūkass- svētki8.00 Sv. Mise
19. CeSv. Jāzepa godināšanai veltītā diena Ludzas draudzē17.00 Sv. Jāzepa Stunda
18.00 Sv. Mise
20. Pk8.00 Sv. Mise
20:00 Adorācija nakts garumā līdz rīta Misei
“Esiet nomodā un lūdziet Dievu” (Mateja 26,41)
21. Se8.00 Sv. Mise
22. SvParastā liturģiskā laikposma
XXIX svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
23. Pr8.00 Sv. Mise
24. Ot 18.00 Sv. Mise
25. Tr 8.00 Sv. Mise
26. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
27. Pk 8.00 Sv. Mise
28. Se Sv. apustuļi Sīmanis un Jūda- svētki8.00 Sv. Mise
29. SvParastā liturģiskā laikposma
XXX svētdiena
9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
30. Pr8.00 Sv. Mise
31. Ot18.00 Sv. Mise

Aizlūgumi par mirušiem ticīgajiem novembra mēnesī

1.11 TrVisu svēto diena10.00 Sv. Mise

17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
2.11 CeVisu ticīgo mirušo piemiņas diena (Dvēseļu diena)17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
3.11 PkMēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise
Jēzus Sirds godam
17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
4.11 SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
11.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
5.11 SvParastā liturģiskā laikposma
XXXI svētdiena
9.00 Sv. Mise Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
6.11 Pr17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
7.11 Ot17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem
8.11 TrVisu svēto dienas oktāvas
aizlūgumu par mirušiem noslēguma diena
17.00 Procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Sv. Mise saliktajā nodomā par mirušajiem

Jauns apgaismojuma projekts Dievmātes skulptūrai

Dievmātes skulptūras ansambļa restaurācijā ir paredzēta jauna apgaismojuma izstrāde. 25.augusta vakarā pēc tumsas iestāšanās esam izmēģinājuši kā varētu izskatīties Dievmāte profesionālo starmešu gaismā. Viņa izskatās iespaidīgi! Saglabājas apjoms un ēnojumu bagātība!

Tagad notiek tāmes sastādīšana un tehniska projekta izstrāde, kas papildi prožektoru iegādei paredza arī:
jauno elektrības kabeļu, sadales kastes, speciālā kontroliera un starmešu šarnīru instalāciju.

Aicinām Jūs atbalstīt šo ieceri ar ziedojumu draudzei! Lai Dievs aizmaksā! www.ej.uz/ludzasbaznicu

Ļausim Dievmātei mirdzēt mums nakts tumsā, lai rādītu drošu ceļu pie Dieva!

Atjaunots zvaigžņu kronis “Regina Terrae Marianae”

25.augusta pēcpusdienā mūsu Māras zemes Karalienes skulptūrai uzlika divpadsmit zvaigžņu kroni! Noslēdzās kārtējais restaurācijas posms – pār Ludzas pilsētu un novadu tagad nevien noraugās Marijas maigais skatiens, bet arī atspīd viņas zvaigžņu kroņa mirdzums.

Zvaigznes un stīpu veidoja metālmākslinieks un juvelieris Norberts Kudiņš. Lai Dievs un Svētā Jaunava bagātīgi svētī un atalgo visus restaurācijas ziedotājus!

Draudzes kalendārs septembrim (2023)

Dievmātes atjaunotās skulptūras kroņa stīpā ir uzstādītas divpadsmit lakota misiņa zvaigznes (juvelieris Norberts Kudiņš).


Lai Dievmāte – Jūras zvaigzne, kas norāda mums ceļu – vienmēr sargā visus, kuri atbalstīja šos restaurācijas darbus!

1. Pk Mēn. I piektdienaUZMANĪBU! Sakarā ar 1.septembri ir mainīts Mises laiks:

8.00 Sv. Mise
Jēzus Sirds litānija, svētība ar Vissvētāko Sakramentu
2. SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
3. SvParastā liturģiskā laikposma
XXII svētdiena
9.00 Sv. Mise
Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums

11.00 Sv. Mise
4. Pr 8.00 Sv. Mise
5. Ot18.00 Sv. Mise
6. Tr8.00 Sv. Mise
7. Ce Mēn. I ceturdiena17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
8. PkVissv. Jaunavas Marijas dzimšanas svētki10.00 Sv. Mise
9. Se8.00 Sv. Mise
10. SvParastā liturģiskā laikposma
XXIII svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
11.Pr 8.00 Sv. Mise
12.Ot18.00 Sv. Mise
13.Tr 8.00 Sv. Mise
14.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
15.Pk 8.00 Sv. Mise
20:00 Adorācija nakts garumā līdz rīta Misei
“Esiet nomodā un lūdziet Dievu” (Mateja 26,41)
16.Se8.00 Sv. Mise
17.Sv Parastā liturģiskā laikposma
XXIV svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
18. Pr 8.00 Sv. Mise
19.Ot17.00 Sv.Jāzepa stunda
18.00 Sv. Mise
20.Tr 8.00 Sv. Mise
21.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
22.Pk 8.00 Sv. Mise
23.Se8.00 Sv. Mise
24.SvParastā liturģiskā laikposma
XXV svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
25.Pr8.00 Sv. Mise
26.Ot18.00 Sv. Mise
27.Tr8.00 Sv. Mise
28.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
29.Pk 8.00 Sv. Mise
30.Se 8.00 Sv. Mise

Draudzes kalendārs augustam (2023)

1.Ot 18.00 Sv. Mise
2. Tr 8.00 Sv. Mise
3.Ce Mēn. I ceturtdiena17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
4.PkMēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise


20:00 Adorācija nakts garumā līdz rīta Misei
“Esiet nomodā un lūdziet Dievu” (Mateja 26,41)
5.SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
6.SvKunga Pārveidošanās svētki

Parastā liturģiskā laikposma
XVIII svētdiena


Sākas draudzes novenna pirms Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem
(katru dienu pēc Mises)
9.00 Sv. Mise
Adorācija
Jēzus Sirds dievkalpojums

11.00 Sv. Mise
Draudzes novennas 1. diena

Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram
7.PrSākas draudzes svētceļojums kājām uz Aglonu (vada vikārs J.Skutels)8.00 Sv. Mise
Novennas 2. diena
8.Ot 18.00 Sv. Mise
Novennas 3. diena
9.Tr 8.00 Sv. Mise
Novennas 4. diena
10.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
Novennas 5. diena
11.Pk 8.00 Sv. Mise
Novennas 6. diena

Draudzes svētceļojums uz Aglonu ar autobusu
uz slimniekiem un senioriem veltīto

Sv.Misi 12.00 (dzied Ludzas draudzes koris)
12.SeLudzas pilsētas svētki
Ludzai 846
9.00 Sv. Mise par Ludzas pilsētas un novada iedzīvotājiem
Valsts himna “Dievs, svētī Latviju”

Dievkalpojumam
plkst. 10.00 sekos garīgās mūzikas koncerts “Dievs ir ar mums” Ludzas KN jauktā kora “Austrumstīga” izpildījumā

13.00 kapusvētki Ludzas kapos

Novennas 7. diena
13.SvParastā liturģiskā laikposma
XIX svētdiena
9.00 Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos

11.00 Sv.Mise
Novennas 8. diena
14.PkSv. bīskaps Meinards,
Latvijas aizbildnis
8.00 Sv. Mise
Novennas 9. diena
15.OtVissv. Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs,

Māras Zemes Karaliene un Aizbildne,

Ludzas draudzes galvenās svinības
10.00 Sv. Mise

18.00 Sv. Mise

Euharistiskā procesija – aicinām piedalīties bērnus un jauniešus

Zāļu svētīšana
16.Tr 8.00 Sv. Mise
17.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
18.Pk 8.00 Sv. Mise
19.SeDraudzes vienas dienas svētceļojums kājām ap Ludzas Lielo ezeru (vada prāv. J.Doļa).
Lūgsim Sv.Jāzepa aizbildniecību mūsu ģimenēm!
9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
20.Sv Parastā liturģiskā laikposma
XX svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
21.Pr8.00 Sv. Mise
22.Ot 18.00 Sv. Mise
23.Tr 8.00 Sv. Mise
24.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
25.Pk 8.00 Sv. Mise
26.Se 8.00 Sv. Mise
27.Sv Parastā liturģiskā laikposma
XXI svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Bīskapa Jāņa Buļa vadīta Sv.Mise
Iestiprināšanas Sakraments
28.Pr8.00 Sv. Mise
29.Ot 18.00 Sv. Mise
30.Tr 8.00 Sv. Mise
31.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise

#100dečiLatvijai Ludzas baznīcā

23.07 – 30.10.2023 apskatiet Ludzas baznīcas sānu jomos dažus darbus no projekta #100dečiLatvijai, kas ir ir tekstilmākslinieces un audējas Anneles Slišānes dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā – 100 nedēļās simtgadīgās stellēs noausti simts dažādi deči no puķēm, augu stiebriem, dažādām šķiedrām un otrreiz izmantojamiem materiāliem.

Aicinām uz Skaistkalni, Bārbeli un Kurmeni

Ludzas katoļu draudze aicina Ludzas novada iedzīvotājus apmeklēt Kanepenes vai Dižmāras svētkus Skaistkalnes Latvijas Ģimeņu aizbildnes svētvietā š.g. 5.augustā, dienā, kas ir sevišķi veltīta Latvijas ģimeņu stiprināšanai. Pēc Skaistkalnes apmeklēsim Bārbeles zēnu pamatskolu “Saknes un Spārni” un atjaunoto Kurmenes baznīcas un muižas kompleksu.

 • Programma:
 • 6.00 izbraukšana no Ludzas
  ~9.30 ierašanās Skaistkalnē
 • 9.00 – 15.00 Dižmāras tirgus
 • 10.00 Ērģeļu mūzikas koncerts baznīcā
 • 11.00 Radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem
 • 11.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija – par ģimenēm, kuras nonākušās grūtībās
 • 12.00 Svētā Mise – lai mūsu ģimenes ir ticības un cerības nodošanas skolotājas
  (vadīs Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs Liepājas bīskaps Viktors Stulpins)
 • Sv.Mises laikā:
  Laulības Sakramenta solījumu atjaunošana
  Svētība mātēm, kas gaida bērnu
  Svētība laulātajiem un bērniem
  Euharistiskā procesija
  Latvijas valsts himna
 • Sadraudzība pēc dievkalpojuma
  ~16.00 Bārbeles apmeklējums
  ~17.30 Kurmenes muižas apmeklējums

  Atgriešanās Ludzā ~22.00

Atbalsta Ludzas novada dome.

Izbraukšana no Ludzas 5. aug. plkst. 6.00.
Ziedojums 10 €
INFO un PIETEIKŠANĀS pie Ērikas 26 164 247