Draudzes kalendārs martam

1. Pk Mēn. I piektdiena9.00 Krustaceļš
10.00 Sv. Mise
Jēzus Sirds dievkalpojums
2. SeMēn. I sestdiena 9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
,
3. SvGavēņa III svētdiena9.00 Sv. Mise
Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums, Krustaceļš

11.00 Sv. Mise

“Ryugtōs sōpes”
4. Pr8.00 Sv. Mise
5. Ot17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
6. Tr8.00 Sv. Mise
7. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
8. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
9. Se8.00 Sv. Mise
10. SvGavēņa IV svētdiena9.00 Sv. Mise
 Krustaceļš

11.00 Sv. Mise

„Ryugtōs sōpes”
11. Pr 8.00 Sv. Mise
12. Ot17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
13. Tr8.00 Sv. Mise
14. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
15. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
16. Se10.00 Sv. Mise
11:00 Ph.D. Annas Griķes lekcija
Tautas Dievbijība Romas katoļu draudzēs
Latgales pierobežā

(draudzes mājā)
17. SvGavēņa V svētdiena9.00 Sv. Mise
 Krustaceļš

11.00 Sv. Mise

„Ryugtōs sōpes”
18. Pr 8.00 Sv. Mise
19. OtSv. Jāzepa,
draudzes aizbildņa,
svētki
obligātās svinības
10.00 Sv. Mise
Sv. Jāzepa litānija

17.00 Sv. Jāzepa stunda ar Veltīšanos Sv. Jāzepam
18.00 Sv. Mise
20. Tr8.00 Sv. Mise
21. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
22. Pk 8.00 Sv. Mise, Krustaceļš
23. SeDraudzes gavēņa rekolekcijas
Vada pr. Romāns Vaikulis MIC
9.00 Adorācija
10.00 Sv. Mise
11:00 Garīga lekcija draudzes māja
24. Sv Palmu svētdiena
Lielās nedēļas sākums
9.00 Sv. Mise, Krustaceļš

11.00 
Svinīgā procesija ar palmu un pūpolu zariem
Sv. Mise, „Ryugtōs sōpes”
25. Pr Lielās nedēļas pirmdiena8.00 Sv. Mise
26. Ot Lielās nedēļas otrdiena17.00 Krustaceļš
18.00 Sv. Mise
27. TrLielās nedēļas trešdiena
(noslēdzas Lielā gavēņa laiks)
8.00 Sv. Mise
28. CeLielā ceturtdiena18.00 Kunga Pēdējo vakariņu
Sv. Mise

Procesija uz „Tumsību” altāri,
“Ryugtōs sōpes”
29. PkLielā piektdiena
(Stingrs gavēnis)
15.00 Kunga ciešanu liturģija

18.00 Krustaceļš (pa pilsētas ielām)
30. SeLielā sestdienaAdorācija visu dienu

11.00 Sāpju Dievmātes stunda (vada draudze)

Grēksūdzes iespēja

20.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJA

Lieldienu maltītes svētīšana
31. SvKUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS10.00 LIELDIENU PROCESIJA UN REZUREKCIJAS SV. MISE
1. PrLieldienu oktāva10.00 Sv. Mise
2. OtLieldienu oktāva18.00 Sv. Mise
3. TrLieldienu oktāva8.00 Sv. Mise
4 CeLieldienu oktāva17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
5. PkLieldienu oktāva10.00 Sv. Mise
6. SeLieldienu oktāva10.00 Sv. Mise
7. SvDieva Žēlsirdības svētdiena9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise