Svētdienas skola

Aicinām pieteikties bērnus un jauniešus uz mūsu draudzes Svētdienas skolu. Pirmā tikšanās notiks 8. oktobrī, plkst. 10:00, Ludzas draudzes mājā. Arī šajā gadā nodarbības notiks svētdienās, plkst. 10:00. Katehēzes vada māsa Anna Marija PIJ.