Draudzes kalendārs augustam (2023)

1.Ot 18.00 Sv. Mise
2. Tr 8.00 Sv. Mise
3.Ce Mēn. I ceturtdiena17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
4.PkMēn. I piektdiena9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise


20:00 Adorācija nakts garumā līdz rīta Misei
“Esiet nomodā un lūdziet Dievu” (Mateja 26,41)
5.SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise
6.SvKunga Pārveidošanās svētki

Parastā liturģiskā laikposma
XVIII svētdiena


Sākas draudzes novenna pirms Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem
(katru dienu pēc Mises)
9.00 Sv. Mise
Adorācija
Jēzus Sirds dievkalpojums

11.00 Sv. Mise
Draudzes novennas 1. diena

Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram
7.PrSākas draudzes svētceļojums kājām uz Aglonu (vada vikārs J.Skutels)8.00 Sv. Mise
Novennas 2. diena
8.Ot 18.00 Sv. Mise
Novennas 3. diena
9.Tr 8.00 Sv. Mise
Novennas 4. diena
10.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
Novennas 5. diena
11.Pk 8.00 Sv. Mise
Novennas 6. diena

Draudzes svētceļojums uz Aglonu ar autobusu
uz slimniekiem un senioriem veltīto

Sv.Misi 12.00 (dzied Ludzas draudzes koris)
12.SeLudzas pilsētas svētki
Ludzai 846
9.00 Sv. Mise par Ludzas pilsētas un novada iedzīvotājiem
Valsts himna “Dievs, svētī Latviju”

Dievkalpojumam
plkst. 10.00 sekos garīgās mūzikas koncerts “Dievs ir ar mums” Ludzas KN jauktā kora “Austrumstīga” izpildījumā

13.00 kapusvētki Ludzas kapos

Novennas 7. diena
13.SvParastā liturģiskā laikposma
XIX svētdiena
9.00 Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos

11.00 Sv.Mise
Novennas 8. diena
14.PkSv. bīskaps Meinards,
Latvijas aizbildnis
8.00 Sv. Mise
Novennas 9. diena
15.OtVissv. Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs,

Māras Zemes Karaliene un Aizbildne,

Ludzas draudzes galvenās svinības
10.00 Sv. Mise

18.00 Sv. Mise

Euharistiskā procesija – aicinām piedalīties bērnus un jauniešus

Zāļu svētīšana
16.Tr 8.00 Sv. Mise
17.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
18.Pk 8.00 Sv. Mise
19.SeDraudzes vienas dienas svētceļojums kājām ap Ludzas Lielo ezeru (vada prāv. J.Doļa).
Lūgsim Sv.Jāzepa aizbildniecību mūsu ģimenēm!
9.00 Sv. Jāzepa Stunda
10.00 Sv. Mise
20.Sv Parastā liturģiskā laikposma
XX svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Sv. Mise
21.Pr8.00 Sv. Mise
22.Ot 18.00 Sv. Mise
23.Tr 8.00 Sv. Mise
24.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
25.Pk 8.00 Sv. Mise
26.Se 8.00 Sv. Mise
27.Sv Parastā liturģiskā laikposma
XXI svētdiena
9.00 Sv. Mise

11.00 Bīskapa Jāņa Buļa vadīta Sv.Mise
Iestiprināšanas Sakraments
28.Pr8.00 Sv. Mise
29.Ot 18.00 Sv. Mise
30.Tr 8.00 Sv. Mise
31.Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise