Draudzes kalendārs augustam

1. SvParastā liturģiskā laika 18. svētdiena9.00 Sv. Mise
Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
11.00 Sv. Mise

Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram
2. Pr8.00 Sv. Mise
3. Ot 18.00 Sv. Mise
4. Tr 8.00 Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana
5. Ce Mēn. I ceturtdiena17.00 Adorācijas Svētā Stunda
18.00 Sv. Mise
6. PkKunga pārveidošanās
Mēn. I piektdiena

Sākas draudzes novenna pirms Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem (katru dienu pēc Mises)
9.00 Adorācija, Jēzus Sirds dievkalpojums
10.00 Sv. Mise, novennas 1. diena
7. SeMēn. I sestdiena9.00 Adorācija, Rožukronis
10.00 Sv. Mise, novennas 2. diena
8. SvParastā liturģiskā laika 19. svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise, novennas 3. diena
9. Pr 8.00 Sv. Mise, novennas 4. diena
10. Ot18.00 Sv. Mise, novennas 5. diena
11. Tr 8.00 Sv. Mise, novennas 6. diena
Sv. Jāzepa godināšana
12. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise, novennas 7. diena
13. Pk 8.00 Sv. Mise, novennas 8. diena
14. Se Sv. Meinards, Latvijas aizbildnis10.00 Sv. Mise nodomā
par Ludzas novadu un visiem apbedītiem Ludzas kapos.
Novennas 9. diena.
13.00 kapusvētki Ludzas kapos
15. SvV.J. Marijas Debesīs uzņemšanas svētki9.00 Sv. Mise, adorācija
11.00 Sv. Mise, procesija
16. Pr 8.00 Sv. Mise
17. Ot 18.00 Sv. Mise
18. Tr 8.00 Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana
19. Ce 17.00 Sv. Jāzepa stunda
18.00 Sv. Mise
20. Pk 8.00 Sv. Mise
21. Se8.00 Sv. Mise
22. SvParastā liturģiskā laika 21. svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
23. Pr 8.00 Sv. Mise
24. Ot 18.00 Sv. Mise
25. Tr  8.00 Sv. Mise
Sv. Jāzepa godināšana
26. Ce 17.00 Adorācija
18.00 Sv. Mise
27. Pk 8.00 Sv. Mise
28. Se 8.00 Sv. Mise
29. SvParastā liturģiskā laika 22. svētdiena9.00 Sv. Mise
11.00 Sv. Mise
30. Pr8.00 Sv. Mise
31. Ot18.00 Sv. Mise